Iekārtas (izņemot pozīcijā 8450 minētās mašīnas) tekstildzijas, audumu un gatavo tekstilizstrādājumu mazgāšanai, tīrīšanai, žāvēšanai, gludināšanai, presēšanai (ieskaitot sakausēšanas preses), balināšanai, krāsošanai, apretēšanai, apdarināšanai, piesūcināšanai vai impregnēšanai un mašīnas, ko izmanto linoleju vai tamlīdzīgu grīdas segumu ražošanā pastas uzklāšanai uz pamatdrānas vai citādas pamatnes; mašīnas audumu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un robošanai.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

  • - 8451100000 80: ķīmiskās tīrīšanas iekārtas
  • - 8451210000 10: žāvēšanas mašīnas
  • - - 8451210000 80: ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg
  • - - 8451290000 80: citādas
  • - 8451300000 80: gludināšanas mašīnas un preses (ieskaitot sakausēšanas preses)
  • - 8451400000 80: mašīnas mazgāšanai, balināšanai vai krāsošanai
  • - 8451500000 80: mašīnas tekstildrānu satīšanai, attīšanai, locīšanai, griešanai un robošanai
  • - 8451800000 80 (3/0) : citādas mašīnas
  • - 8451900000 80: daļas