ORGANISKIE ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI.

 • 2901000000 10: I. OGĻŪDEŅRAŽI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE UN NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI
 • 2901000000 80 (7/0) : Acikliskie ogļūdeņraži
 • 2902000000 80 (14/0) : Cikliskie ogļūdeņraži
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogenētie ogļūdeņražu atvasinājumi
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfurēti, nitrēti vai nitrozēti ogļūdeņražu atvasinājumi, halogenēti vai nehalogenēti
 • 2905000000 10: II. SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI
 • 2905000000 80 (25/0) : Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2906000000 80 (8/0) : Cikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2907000000 10: III. FENOLI, FENOLU SPIRTI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoli; fenolu spirti
 • 2908000000 80 (7/0) : Fenolu vai fenolu spirtu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2909000000 10: IV. ĒTERI, SPIRTU PEROKSĪDI, ĒTERU PEROKSĪDI, KETONU PEROKSĪDI, EPOKSĪDI AR TRĪSLOCEKĻU GREDZENU, ACETĀLI, PUSACETĀLI UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI
 • 2909000000 80 (12/0) : Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2910000000 80 (6/0) : Trīslocekļu cikla epoksīdi, epoksispirti, epoksifenoli un epoksiēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetāli un pusacetāli ar vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu vai bez tās un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2912000000 10: V. SAVIENOJUMI AR ALDEHĪDA FUNKCIONĀLO GRUPU
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehīdi, kas satur vai nesatur citas skābekļa funkcionālās grupas; cikliskie aldehīdu polimēri; paraformaldehīds
 • 2913000000 80: Pozīcijā|2912|minēto produktu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi
 • 2914000000 10: VI. SAVIENOJUMI AR KETONU FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM UN SAVIENOJUMI AR HINONU FUNKCIONĀLAJĀM GRUPĀM
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketoni un hinoni, kas satur vai nesatur vēl kādu skābekļa funkcionālo grupu, un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2915000000 10: VII. KARBONSKĀBES UN TO ANHIDRĪDI, HALOGENĪDI, PEROKSĪDI UN PEROKSISKĀBES UN TO HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI
 • 2915000000 80 (19/0) : Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2916000000 80 (14/0) : Nepiesātinātās acikliskās monokarbonskābes, cikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2917000000 80 (15/0) : Polikarbonskābes un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2918000000 80 (19/0) : Karbonskābes, kas satur papildu skābekļa funkcionālās grupas, un to anhidrīdi, halogenīdi, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2919000000 10: VIII. NEMETĀLU NEORGANISKO SKĀBJU ESTERI, TO SĀĻI UN HALOGENĒTIE, SULFURĒTIE, NITRĒTIE VAI NITROZĒTIE ATVASINĀJUMI
 • 2919000000 80 (2/0) : Fosforskābes esteri un to sāļi, ieskaitot laktofosfātu; to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2920000000 80 (11/0) : Nemetālu pārējo neorganisko skābju esteri (izņemot halogēnūdeņražu esterus) un to sāļi; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi
 • 2921000000 10: IX. SAVIENOJUMI, KAS SATUR SLĀPEKĻA FUNKCIONĀLĀS GRUPAS
 • 2921000000 80 (22/0) : Savienojumi ar amīnu funkcionālajām grupām
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminosavienojumi, kas satur skābekļa funkcionālo grupu
 • 2923000000 80 (5/0) : Četraizvietotie amonija sāļi un hidroksīdi; lecitīni un citi fosfoaminolipīdi ar ķīmiski noteiktu vai nenoteiktu sastāvu
 • 2924000000 80 (10/0) : Savienojumi, kas satur karboksiamīda funkcionālo grupu; ogļskābes savienojumi, kas satur amīda funkcionālo grupu
 • 2925000000 80 (7/0) : Savienojumi, kas satur karboksiimīda funkcionālo grupu (ieskaitot saharīnu un tā sāļus), un savienojumi, kas satur imīna funkcionālo grupu
 • 2926000000 80 (5/0) : Savienojumi, kas satur nitrila funkcionālo grupu
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazosavienojumi, azosavienojumi vai azoksisavienojumi
 • 2928000000 80 (2/0) : Hidrazīna vai hidroksilamīna organiskie atvasinājumi
 • 2929000000 80 (2/0) : Savienojumi, kas satur citas slāpekļa funkcionālās grupas
 • 2930000000 10: X. ELEMENTORGANISKIE SAVIENOJUMI, HETEROCIKLISKIE SAVIENOJUMI, NUKLEĪNSKĀBES UN TO SĀĻI, SULFONAMĪDI
 • 2930000000 80 (7/0) : Sēra organiskie savienojumi
 • 2931000000 80 (13/0) : Citādi elementorganiskie savienojumi
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai skābekļa heteroatomu(-us)
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu(-us)
 • 2934000000 80 (6/0) : Nukleīnskābes un to sāļi, arī ar nenoteiktu ķīmisko sastāvu; citādi heterocikliskie savienojumi
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfonamīdi
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMĪNI, VITAMĪNI UN HORMONI
 • 2936000000 80 (11/0) : Dabiskie un sintezētie provitamīni un vitamīni (ieskaitot dabiskos koncentrātus), to atvasinājumi, ko izmanto galvenokārt kā vitamīnus, un šo savienojumu maisījumi, arī šķīdinātājā
 • 2937000000 80 (11/0) : Dabiskie vai sintezētie hormoni, prostaglandīni, tromboksāni un leikotrīni; to atvasinājumi un struktūras analogi, arī polipeptīdi ar modificētu ķēdi, kurus izmanto galvenokārt kā hormonus
 • 2938000000 10: XII. DABISKIE VAI SINTEZĒTIE GLIKOZĪDI UN ALKALOĪDI UN TO SĀĻI, ĒTERI, ESTERI UN CITI ATVASINĀJUMI
 • 2938000000 80 (2/0) : Dabiskie vai sintezētie glikozīdi un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi
 • 2939000000 80 (23/0) : Dabiskie vai sintezētie alkaloīdi un to sāļi, ēteri un esteri un citādi atvasinājumi
 • 2940000000 10: XIII. CITI ORGANISKIE SAVIENOJUMI
 • 2940000000 80 (5/0) : Ķīmiski tīri cukuri, izņemot saharozi, laktozi, maltozi, glikozi un fruktozi; cukuru ēteri, cukuru acetāli un cukuru esteri un to sāļi, izņemot pozīcijās|2937, 2938|un 2939|minētos produktus
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotikas
 • 2942000000 80 (2/0) : Citādi organiskie savienojumi