PĀRĒJIE PARASTIE METĀLI; METĀLKERAMIKA; TO IZSTRĀDĀJUMI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 8101000000 80 (6/0) : Volframs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8102000000 80 (7/0) : Molibdēns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8103000000 80 (3/0) : Tantals un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8104000000 80 (6/0) : Magnijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8105000000 80 (3/0) : Kobalta kušņi un citādi kobalta metalurģijas starpprodukti; kobalts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8106000000 80 (2/0) : Bismuts un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8107000000 80 (3/0) : Kadmijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8108000000 80 (3/0) : Titāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8109000000 80 (3/0) : Cirkonijs un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8110000000 80 (3/0) : Antimons un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8111000000 80 (4/0) : Mangāns un tā izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8112000000 80 (15/0) : Berilijs, hroms, germānijs, vanādijs, gallijs, hafnijs, indijs, niobijs, rēnijs, tallijs un izstrādājumi no šiem metāliem, ieskaitot atgriezumus un lūžņus
 • 8113000000 80 (3/0) : Metālkeramika un tās izstrādājumi, ieskaitot atgriezumus un lūžņus