Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, honēšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darbmašīnas metālu vai metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu apdares darbmašīnas.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

 • - 8460120000 10: plakanslīpmašīnas
 • - - 8460120000 80: ar programmētu ciparvadību
 • - - 8460190000 80: citādas
 • - 8460220000 10: citādas slīpmašīnas
 • - - 8460220000 80: bezcentra slīpmašīnas, ar programmētu ciparvadību
 • - - 8460230000 80: citādas slīpmašīnas cilindriskām virsmām, ar programmētu ciparvadību
 • - - 8460240000 80: citādas, ar programmētu ciparvadību
 • - - 8460290000 80 (2/0) : citādas
 • - 8460310000 10: asināšanas (instrumentu vai griežņu slīpēšanas) darbmašīnas
 • - - 8460310000 80: ar programmētu ciparvadību
 • - - 8460390000 80: citādas
 • - 8460400000 80 (2/0) : honēšanas, pieslīpēšanas un pulēšanas darbmašīnas
 • - 8460900000 80: citādas