PLASTMASAS UN TO IZSTRĀDĀJUMI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 3901000000 10: I. PIRMFORMAS
 • 3901000000 80 (5/0) : Etilēna polimēri pirmformās
 • 3902000000 80 (4/0) : Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās
 • 3903000000 80 (6/0) : Stirola polimēri pirmformās
 • 3904000000 80 (11/0) : Vinilhlorīda vai citu halogenēto olefīnu polimēri pirmformās
 • 3905000000 80 (10/0) : Vinilacetāta vai citu vinilesteru polimēri pirmformās; citādi vinilpolimēri pirmformās
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrilpolimēri pirmformās
 • 3907000000 80 (12/0) : Poliacetāli, citādi poliēteri un epoksīdsveķi pirmformās; polikarbonāti, alkīdsveķi, polialilesteri un citādi poliesteri pirmformās
 • 3908000000 80 (2/0) : Poliamīdi pirmformās
 • 3909000000 80 (7/0) : Amīnsveķi, fenolsveķi un poliuretāni pirmformās
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikoni pirmformās
 • 3911000000 80 (2/0) : Naftas sveķi, kumarona-indēna sveķi, politerpēni, polisulfīdi, polisulfoni un citādi produkti pirmformās, kas minēti šīs nodaļas 3.|piezīmē un citur nav minēti un iekļauti
 • 3912000000 80 (8/0) : Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi pirmformās, kas citur nav minēti un iekļauti
 • 3913000000 80 (2/0) : Dabiskie polimēri (piemēram, algīnskābe) un modificētie dabiskie polimēri (piemēram, cietinātie proteīni, dabiskā kaučuka ķīmiskie atvasinājumi) pirmformās, kas citur nav minēti un iekļauti
 • 3914000000 80: Jonu apmaiņas sveķi pirmformās uz pozīcijās|3901-3913|minēto polimēru bāzes
 • 3915000000 10: II. ATKRITUMI, ATGRIEZUMI UN ATLŪZAS; PUSFABRIKĀTI; IZSTRĀDĀJUMI
 • 3915000000 80 (4/0) : Plastmasu atkritumi, atgriezumi un atlūzas
 • 3916000000 80 (3/0) : Plastmasas monopavediens ar šķērsgriezumu lielāku par 1|mm, stieņi, serdeņi un profili ar apstrādātu vai neapstrādātu virsmu, bet citādi neapstrādāti
 • 3917000000 80 (12/0) : Plastmasas caurulītes, caurules, šļūtenes un to savienotājelementi (piemēram, savienojumi, līkumi, uzmavas)
 • 3918000000 80 (2/0) : Plastmasas segumi grīdai, arī pašlīmējoši, ruļļos vai plāksnēs; plastmasas sienu vai griestu segumi, kas minēti šīs nodaļas 9.|piezīmē
 • 3919000000 80 (2/0) : Plastmasas pašlīmējošas plātnes, loksnes, plēves, folijas, lentes, sloksnes un citādas plakanās formas, ruļļos vai citā veidā
 • 3920000000 80 (24/0) : Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes, bez porām, un kas nav stiegrotas, kārtainas, uz pamatnes vai tamlīdzīgi savienotas ar citiem materiāliem
 • 3921000000 80 (7/0) : Citādas plastmasas plātnes, loksnes, plēves, folijas un lentes
 • 3922000000 80 (3/0) : Plastmasas vannas, dušas, izlietnes, bidē, klozeta podi, riņķi un vāki, skalojamās kastes un tamlīdzīgi sanitārtehnikas izstrādājumi
 • 3923000000 80 (8/0) : Plastmasas izstrādājumi preču pārvadāšanai un iepakošanai; plastmasas aizbāžņi, vāki, vāciņi un citādi izstrādājumi aizvākošanai
 • 3924000000 80 (2/0) : Plastmasas galda un virtuves piederumi, citādi sadzīves priekšmeti un higiēnas vai tualetes piederumi
 • 3925000000 80 (4/0) : Plastmasas būvizstrādājumi, kas citur nav minēti un iekļauti
 • 3926000000 80 (5/0) : Citādi plastmasas izstrādājumi un izstrādājumi no citiem materiāliem, kas minēti pozīcijās|3901-3914