IESPIESTAS GRĀMATAS, LAIKRAKSTI, ATTĒLI UN CITI POLIGRĀFIJAS RŪPNIECĪBAS IZSTRĀDĀJUMI; ROKRAKSTI, MAŠĪNRAKSTI UN PLĀNI.

 • 4901000000 80 (4/0) : Iespiestas grāmatas, brošūras, informācijas lapas (bukleti) un tamlīdzīgi iespieddarbi, brošēti vai atsevišķu lapu veidā
 • 4902000000 80 (2/0) : Laikraksti, žurnāli un citādi periodiskie izdevumi, ilustrēti vai neilustrēti, kas satur vai nesatur reklāmas materiālu
 • 4903000000 80: Bērnu bilžu grāmatas, zīmēšanas vai izkrāsojamās grāmatas
 • 4904000000 80: Notis, iespiestas vai rokrakstā, iesietas vai neiesietas, ilustrētas vai neilustrētas
 • 4905000000 80 (4/0) : Kartes, ģeogrāfiskās, hidrogrāfiskās vai visu veidu tamlīdzīgas kartes, ieskaitot atlantus, sienas kartes, topogrāfiskos plānus un globusus, iespiestas
 • 4906000000 80: Ar roku zīmēti oriģināli plāni un rasējumi arhitektūras, inženiertehniskām, rūpnieciskām, komerciālām, topogrāfiskām vai tamlīdzīgām vajadzībām; teksti rokrakstā; iepriekš minēto izstrādājumu fotoreprodukcijas uz gaismjutīga papīra un kopijas
 • 4907000000 80 (3/0) : Nedzēstas kārtējā vai jauna izdevuma pastmarkas, zīmogmarkas vai tamlīdzīgas markas valstī, kurā tām ir vai būs atzīta nominālvērtība; ģerboņpapīrs; banknotes; čeku veidlapas; banknotes, akciju, paju, vārda obligāciju un tamlīdzīgas apliecības
 • 4908000000 80 (2/0) : Novelkamās bildītes
 • 4909000000 80: Iespiestas vai ilustrētas pastkartes; iespiestas kartītes ar personiskiem sveicieniem, vēstījumiem vai paziņojumiem, ilustrētas vai neilustrētas, ar aploksnēm vai bez tām, ar izrotājumiem vai bez tiem
 • 4910000000 80: Visādi iespiesti kalendāri, ieskaitot kalendāru blokus (noplēšamos kalendārus)
 • 4911000000 80 (4/0) : Citādi iespieddarbi, arī iespiesti attēli un fotogrāfijas