Medikamenti (izņemot pozīcijās 3002, 3005, 3006 minētos izstrādājumus), kas sastāv no ārstnieciskām vai profilaktiskām vajadzībām sajauktiem vai nesajauktiem produktiem, kuri ir safasēti nomērītās devās (ieskaitot devas ievadīšanai zem ādas) vai iepakoti mazumtirdzniecībai.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • - 3004100000 80: kas satur penicilīnus vai to atvasinājumus ar penicilānskābes struktūru vai satur streptomicīnus vai to atvasinājumus
 • - 3004200000 80: citādi, kas satur antibiotikas
 • - 3004310000 10: citādi, kas satur hormonus vai citus pozīcijas 2937 produktus
 • - - 3004310000 80: kas satur insulīnu
 • - - 3004320000 80: kas satur virsnieru garozas (kortikosteroīdos) hormonus, to atvasinājumus vai struktūras analogus
 • - - 3004390000 80: citādi
 • - 3004410000 10: citādi, kas satur alkaloīdus vai to atvasinājumus
 • - - 3004410000 80: kas satur efedrīnu vai tā sāļus
 • - - 3004420000 80: kas satur pseidoefedrīnu (INN) vai tā sāļus
 • - - 3004430000 80: kas satur norefedrīnu vai tā sāļus
 • - - 3004490000 80: citādi
 • - 3004500000 80: citādi, kas satur pozīcijas 2936 vitamīnus vai citus produktus
 • - 3004600000 80: citādi, kas satur aktīvās vielas ar pretmalārijas iedarbību, kas aprakstītas šīs nodaļas 2. piezīmē par apakšpozīcijām
 • - 3004900000 80 (0/3) : citādi