Iespiedmašīnas, izmantojot plates, cilindrus un citus tipogrāfijas komponentus, kas minēti pozīcijā 8442; citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi; to daļas un piederumi.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr.1351/2014 (OV L365, 46.lpp.) preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
transporta;
telekomunikāciju;
enerģētikas;
naftas un minerālu resursu izpētes, ieguves un ražošanas;
ir aizliegts eksportēt priekš:
a) jebkuras fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras Krimā vai Sevastopolē; vai
b) izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.
Noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2015.gada 21.martam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2014.gada 20.decembra, vai no papildu līgumiem, kas vajadzīgi šādu līgumu izpildei, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš. Aizliegumu saistībā ar attiecīgo pielietojumu Krimā vai Sevastopolē, nepiemēro, ja nav pienācīga pamatojuma uzskatīt, ka preces un tehnoloģijas vai pakalpojumi paredzēti izmantošanai Krimā vai Sevastopolē.

 • - 8443110000 10: tipogrāfijas mašīnas, ko izmanto iespiešanai ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas komponentu palīdzību, kas minēti pozīcijā 8442
 • - - 8443110000 80: ofseta iespiešanas iekārtas ar ruļļu padevi
 • - - 8443120000 80: ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja tipa (izmantojot loksnes, kurām viena puse nepārsniedz 22 cm un otra puse nepārsniedz 36 cm atritinātā veidā)
 • - - 8443130000 80 (7/0) : citādas ofseta iespiešanas iekārtas
 • - - 8443140000 80: augstspiedes iekārtas, ar ruļļu padevi, izņemot fleksogrāfiskās iespiedmašīnas
 • - - 8443150000 80: augstspiedes iekārtas, citādas nekā ar ruļļu padevi, izņemot fleksogrāfiskās iespiedmašīnas
 • - - 8443160000 80: fleksogrāfiskās iespiedmašīnas
 • - - 8443170000 80: dobspiedes iekārtas
 • - - 8443190000 80 (3/0) : citādas
 • - 8443310000 10: citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi
 • - - 8443310000 80: mašīnas, kas veic divas vai vairākas printešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam
 • - - 8443320000 80 (2/0) : citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam
 • - - 8443390000 80: citādas
 • - 8443910000 10: daļas un piederumi
 • - - 8443910000 80 (4/0) : iespiedmašīnu daļas un piederumi, ko izmanto iespiešanai ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas elementu palīdzību, kas minēti pozīcijā 8442
 • - - 8443990000 80 (2/0) : citādi