MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI.

 • 2701000000 80 (5/0) : Akmeņogles; briketes, olveida neaglomerētas akmeņogles un tamlīdzīgs cietais kurināmais, kas iegūts no akmeņoglēm
 • 2702000000 80 (2/0) : Aglomerēts vai neaglomerēts lignīts, izņemot cietogli
 • 2703000000 80 (0/1) : Aglomerēta vai neaglomerēta kūdra (ieskaitot kūdras drupni)
 • 2704000000 80 (3/0) : Aglomerēts vai neaglomerēts akmeņogļu, lignīta vai kūdras kokss un puskokss; retortogles
 • 2705000000 80: Akmeņogļu gāze, ūdens gāze, domnas gāze un tamlīdzīgas gāzes, izņemot naftas gāzes un citus gāzveida ogļūdeņražus
 • 2706000000 80: Darva, destilēta no akmeņoglēm, lignīta vai kūdras, citādas minerāldarvas, atūdeņotas vai neatūdeņotas vai daļēji destilētas, ieskaitot reģenerētas darvas
 • 2707000000 80 (8/0) : Akmeņogļu darvas eļļas un citi produkti, kas iegūti augsttemperatūras pārtvaicē; tamlīdzīgi produkti, kuros aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru
 • 2708000000 80 (2/0) : Piķis un piķa kokss, kas iegūts no akmeņogļu darvas vai citām minerāldarvām
 • 2709000000 80 (2/0) : Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas
 • 2710000000 80 (7/0) : Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi
 • 2711000000 80 (9/0) : Naftas gāzes un citādi gāzveida ogļūdeņraži
 • 2712000000 80 (3/0) : Vazelīns; parafīna vasks, mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks, citādi minerālvaski un tamlīdzīgi produkti, kas iegūti sintēzē vai citos procesos, iekrāsoti vai nekrāsoti
 • 2713000000 80 (5/0) : Naftas kokss, naftas bitumens un citādas naftas eļļu vai no bitumenminerāliem iegūtu eļļu pārstrādes atlikumi
 • 2714000000 80 (2/0) : Dabiskais bitums un asfalts; bitumena vai naftas slāneklis un darvas smilts; asfaltīti un asfalta ieži
 • 2715000000 80: Bitumena maisījumi uz dabiskā asfalta, dabiskā bituma, naftas bitumena, minerāldarvu vai minerāldarvu piķa bāzes (piemēram, bitumena mastikas, asfalta/bitumena lakas)
 • 2716000000 80: Elektroenerģija