IESPIESTĀS SHĒMAS.

ПЕЧАТНИ ПЛАТКИ 1 TIŠTĚNÉ OBVODY 72 TRYKTE KREDSLØB 7 GEDRUCKTE SCHALTUNG 1522 ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ 2 PRINTED CIRCUITS 109 CIRCUITO IMPRESO 10 PAINETTU PIIRI 15 CIRCUIT IMPRIMÉ 74 TISKANI KRUGOVI 1 NYOMTATOTT ÁRAMKÖRÖK 28 CIRCUITI STAMPATI 16 GEDRUKTE SCHAKELINGEN 200 UKŁADY DRUKOWANE 40 CIRCUITO IMPRESSO 5 CIRCUIT IMPRIMAT 16 TLAČENÉ OBVODY 36 TISKANA VEZJA 5 TRYCKT KRETS 9

Gaismas virtene ietver ar elektrības kabeļiem…

Gaismas virtene ietver ar elektrības kabeļiem savienotus moduļus - uz iespiedshēmām montētas gaismas diodes caurspīdīgos plastmasas korpusos.

Katrs modulis satur četrus gaismas elementus. Virtenes ir izmantojamas, piemēram, reklāmas objektu izgaismošanai, izkārtnēs, objektu dekoratīvai izgaismošanai.

Katram modulim vienā pusē ir pielīmēta divpusēja līmlenta, ar kuras palīdzību virteni ir iespējams piestiprināt nepieciešamajā vietā.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: IESPIESTĀS SHĒMAS NO PLASTMASAS ELEKTRISKS KABEĻI GAISMAS DIODES DIODES APGAISMOŠANAI