TRANSPORTA IEKĀRTAS.

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 6 TRANSPORTUDSTYR 9 TRANSPORTGERÄTE 91 TRANSPORT EQUIPMENT 856 EQUIPO DE TRANSPORTE 6 LIIKENNEVÄLINEET 2 MATÉRIEL DE TRANSPORT 16 JÁRMŰVEK 2 ATTREZZ. PER TRASPORTO 2 TRANSPORTUITRUSTING 3 URZĄDZENIA TRANSPORTOWE 7 TRANSPORTUTRUSTNING 2

Kamanas jeb plastmasas izstrādājums ar apmalēm…

Kamanas jeb plastmasas izstrādājums ar apmalēm un trīsstūrveida piekabināšanas ierīci. Tās ir kabināmas aiz motorizēta kamanu vilcēja. Kamanās var stāvēt vai sēdēt cilvēks, kurš vada kamanu vilcēju, kā arī tajās var ievietot dažāda veida kravu.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: NO PLASTMASAS TRANSPORTA IEKĀRTAS NAV PAŠVIRZĪTS