UZTVĒRĒJI.

ПРИЕМНИЦИ 13 PŘIJÍMAČE 35 MODTAGERE 12 EMPFÄNGER 1395 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ 1 RECEIVERS 247 RECEPTOR 15 VASTAANOTIN 20 RÉCEPTEUR 140 VEVŐKÉSZÜLÉK 20 RICEVITORI 2 ONTVANGERS 308 ODBIORNIKI 55 RECEPTOR 2 RECEPTOARE 16 PRIJÍMAČE 5 SPREJEMNIKI 4 MOTTAGARE 50

4 kanālu video pastiprinātājs/uztvērējs.…

4 kanālu video pastiprinātājs/uztvērējs. Pastiprinātājs/uztvērējs ir aprīkots ar četrām BNC kontaktligzdām un vienu moduļa tipa kontaktligzdu, pie kuras tiek pieslēgts telekomunikāciju kabelis - CAT 5 vītais pāris.

Pastiprinātājs/uztvērējs ir aprīkots ar signāla un gaišuma regulatoriem. Pastiprinātājs/uztvērējs tiek lietots video novērošanas sistēmās, lai nodrošinātu signālu plūsmu līdz 1500 m attālumā.

Pastiprinātājs/uztvērējs ir aprīkots ar zemējuma kontaktligzdu un barošanas kontaktligzdu. Barošanas spriegums - DC 12 V.

Pastiprinātāja/uztvērēja izmēri: 120 x 133 x 44 mm.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: KABEĻI PASTIPRINĀTĀJI UZTVĒRĒJI AR VIDEOIZVADI SIGNĀLA PASTIPRINĀTĀJI

Etherneta, RS-232/RS-485 konverters. Konverters…

Etherneta, RS-232/RS-485 konverters. Konverters pamatā sastāv no etherneta kontroliera, iekšējas atmiņas, mikrokontroliera, RJ 45 kontaktligzdas, 9 PIN D-SUB (RS232/RS485) kontaktligzdas un barošanas kontaktligzdas.

Konverters veic datu pārraidi, konvertāciju un uztveršanu. Konvertera plastmasas korpusa izmēri - 107x138x30mm.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: ELEKTRISKS KONVERTERS TELEKOMUNIKĀCIJĀM UZTVĒRĒJI DATU PĀRRAIDEI

Ilgdistances aktīvais uztvērējs. Uztvērējs…

Ilgdistances aktīvais uztvērējs. Uztvērējs ir aprīkots ar vienu BNC kontaktligzdu un vienu moduļa tipa kontaktligzdu, pie kuras tiek pieslēgts telekomunikāciju kabelis - cat 5 vītais pāris.

Uztvērējs ir aprīkots ar krāsu un gaišuma regulatoriem, kā arī tas ir aprīkots ar zemējuma kontūru.

Uztvērējs tiek lietots video novērošanas sistēmās, lai nodrošinātu signālu uztveršanu no ilgdistances aktīvā raidītāja, kurš novietots no 250m līdz 1800m attālumā.

Savienojums starp uztvērēju un raidītāju tiek nodrošināts ar vītā pāra kabeļa starpniecību. Uztvērēja izmēri: garums - 41,7mm, augstums - 49,2mm, platums - 57,8.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: KABEĻI TELEKOMUNIKĀCIJĀM UZTVĒRĒJI AR VIDEOIZVADI

4 kanālu video pastiprinātājs/uztvērējs.…

4 kanālu video pastiprinātājs/uztvērējs. Pastiprinātājs/uztvērējs ir aprīkots ar četrām BNC kontaktligzdām un vienu moduļa tipa kontaktligzdu, pie kuras tiek pieslēgts telekomunikāciju kabelis - cat 5 vītais pāris.

Pastiprinātājs/uztvērējs ir aprīkots ar signāla un gaišuma regulatoriem. Pastiprinātājs/uztvērējs tiek lietots video novērošanas sistēmās, lai nodrošinātu signālu plūsmu līdz 1500m attālumā.

Pastiprinātājs/uztvērējs ir aprīkots ar zemējuma kontaktligzdu un barošanas kontaktligzdu. Barošanas spriegums - DC 12V.

Pastiprinātāja/uztvērēja izmēri: 120x133x44mm.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: KABEĻI PASTIPRINĀTĀJI UZTVĒRĒJI AR VIDEOIZVADI SIGNĀLA PASTIPRINĀTĀJI