VADI.

ЖИЦИ 8 DRÁTY 71 LEDNINGER 31 DRAHT 2060 ΣΥΡΜΑΤΑ 2 WIRES 112 ALAMBRE 17 FIL MÉTALLIQUE 41 ŽICA 1 HUZALOK 16 FILI METALLICI 15 DRAAD 143 PRZEWODY ELEKTRYCZNE 146 ARAME 1 DROTY 4 ŽICE 8 TRÅD 36

Bruņots kabelis ar izolētu elektrības vadītāju,…

Bruņots kabelis ar izolētu elektrības vadītāju, kas paredzēts izmantošanai ģeofiziskajiem izmeklējumiem pazemes urbumos, kā arī telemetriskajās ierīcēs, lai kontrolētu zvejniecības traļa parametrus.

Kabelis paredzēts līdz 660V spriegumam. Kabelis sastāv no viendzīslas vadītāja, viena plastmasas izolācijas pārklājuma un diviem tērauda stiepļu bruņu pārklājumiem.

Kabeļa viendzīslas vadītājs sastāv no septiņām vara stieplēm ar kopējo diametru 1,11mm. Kabeļa viendzīslas vadītāja ar plastmasas izolāciju diametrs ir 2,7mm.

Pirmās kārtas bruņojums sastāv no 12 cinkota tērauda stieplēm, kur katras stieples diametrs ir 0,8mm.

Otrās kārtas bruņojums sastāv no 14 cinkota tērauda stieplēm, kur katras stieples diametrs ir 1,10mm.

Bruņojuma otrās kārtas stieples tiek uztītas pretējā virzienā nekā pirmās kārtas stieples. Kopējais kabeļa diametrs ir 6,37mm.

Tā garums ir 5000m.

Nomenklatūras kods:
Nomenklatūras kods.
Derīguma sākuma datums:
.

Valsts mēroga atslēgvārdi: AR PLASTMASU KABEĻI VADI ELEKTRISKĀM ĶĒDĒM ELEKTRISKAM PIELIETOJUMAM AR STIEPLI SPRIEGUMAM > 110 V