TABAKA UN TABAKAS RŪPNIECISKI AIZSTĀJĒJI.

  • 2401000000 80 (3/0) : Neapstrādāta tabaka; tabakas atkritumi
  • 2402000000 80 (3/0) : Cigāri, Manilas cigāri, cigarilli un cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem
  • 2403000000 80 (6/0) : Citādi tabakas izstrādājumi un tabakas rūpnieciski aizstājēji; "homogenizēta" vai "atjaunota" tabaka; tabakas ekstrakti un esences