TRANSPORTLĪDZEKĻI, IZŅEMOT DZELZCEĻA VAI TRAMVAJU RITOŠO SASTĀVU, UN TO DAĻAS UN PIEDERUMI.

* Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 692/2014 (OV L183, 9. lpp.) Eiropas Savienībā ir aizliegts ievest preces ar izcelsmi Krimā vai Sevastopolē.
Šis aizliegums neattiecas uz:
a) pirms 2014. gada 25. jūnija noslēgtu tirdzniecības līgumu vai papildlīgumu, kas nepieciešami šādu līgumu izpildei, izpildi līdz 2014. gada 26. septembrim, ar noteikumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, ir vismaz 10 darbdienas iepriekš paziņojušas par pasākumu vai darījumu tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;
b) Krimas vai Sevastopoles izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 978/2012 un Regulu (ES) Nr. 374/2014 vai saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

 • 8701000000 80 (9/0) : Traktori (izņemot pozīcijā|8709|minētos)
 • 8702000000 80 (5/0) : Mehāniskie transportlīdzekļi 10|vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju
 • 8703000000 80 (16/0) : Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā|8702|minētos), ieskaitot autofurgonus un sacīkšu automobiļus
 • 8704000000 80 (9/0) : Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai
 • 8705000000 80 (5/0) : Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru vai kravas pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām)
 • 8706000000 80 (6/0) : Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās|8701-8705
 • 8707000000 80 (2/0) : Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās|8701-8705
 • 8708000000 80 (16/0) : Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās|8701-8705
 • 8709000000 80 (4/0) : Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekšminēto transportlīdzekļu daļas
 • 8710000000 80: Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi
 • 8711000000 80 (7/0) : Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi
 • 8712000000 80 (2/0) : Divriteņi un citi velosipēdi (ieskaitot kravas trīsriteņus), bez motora
 • 8713000000 80 (2/0) : Invalīdu transports (ratiņi), arī ar motoru vai cita veida piedziņas mehānismu
 • 8714000000 80 (10/0) : Daļas un piederumi pozīciju|8711-8713|transportlīdzekļiem
 • 8715000000 80 (2/0) : Bērnu ratiņi un to daļas
 • 8716000000 80 (8/0) : Piekabes un puspiekabes; citādi transporta līdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas