andere / Andere slakken en andere assen, as van zeewier daaronder begrepen; assen en residuen afkomstig van de verbranding van stedelijk afval.

Български 1 Čeština 1 Deutsch 9 Español 2 Suomi 1 Français 3 Polski 2 Română 1

Slakken met –volgens opgave- onder meer de…

Slakken met –volgens opgave- onder meer de volgende kenmerken en bestanddelen: - ontstaan tijdens de productie van ferrosilicium; - silicium (silisciumdioxide); - calciumoxide; - magnesiumoxide; - in de vorm van grijze brokken.

Het product is niet ontstaan tijdens de vervaardiging van ijzer en staal en kan derhalve niet ingedeeld worden in GS-post 2618 van de gecombineerde nomenclatuur.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: GRIJS