ANDERE ONEDELE METALEN; CERMETS; WERKEN VAN DEZE STOFFEN.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • 8101000000 80 (6/0) : Wolfraam en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8102000000 80 (7/0) : Molybdeen en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8103000000 80 (3/0) : Tantaal en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8104000000 80 (6/0) : Magnesium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8105000000 80 (3/0) : Kobaltmatte en andere tussenproducten van de kobaltmetallurgie; kobalt en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8106000000 80 (2/0) : Bismut en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8107000000 80 (3/0) : Cadmium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8108000000 80 (3/0) : Titaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8109000000 80 (3/0) : Zirkonium en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8110000000 80 (3/0) : Antimoon en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8111000000 80 (4/0) : Mangaan en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen
 • 8112000000 80 (15/0) : Beryllium, chroom, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhenium en thallium, alsmede werken van deze metalen, resten en afval daaronder begrepen
 • 8113000000 80 (3/0) : Cermets en werken daarvan, resten en afval daaronder begrepen