andere / verbindingen met een al dan niet gehydrogeneerde benzothiazoolring, niet verder geanelleerd (gecondenseerd).

English 6 Magyar 1

Een chemisch welbepaalde organische verbinding…

Een chemisch welbepaalde organische verbinding in de vorm van een wit poeder met onder meer de volgende kenmerken: - in bulkvorm; - met de chemische naam: (6R)-4,5,6,7-tetrahydro-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine dihydrochloride monohydrate; - kan voorzien zijn van een geharde bezothiazoolring, niet verder geannelleerd.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: ORGANISCHE VERBINDINGEN HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN