BIJZONDERE CODES VAN DE GECOMBINEERDE NOMENCLATUUR.

  • 9905000000 10: Bepaalde goederen als bedoeld in Verordening (EG) nr. 1186/2009 van de Raad (invoer en uitvoer)
  • - 9905000000 80: persoonlijke goederen van natuurlijke personen die hun normale verblijfplaats overbrengen
  • - 9919000000 80: de volgende goederen, andere dan die welke hierboven zijn vermeld: – huwelijksuitzetten en inboedel die toebehoren aan een persoon die zijn normale verblijfplaats overbrengt ter gelegenheid van zijn huwelijk; persoonlijke goederen, verkregen in het kader van een erfopvolging. – uitzetten, studiebenodigdheden en andere roerende goederen van scholieren en studenten – lijkkisten die het stoffelijk overschot en lijkurnen die de as van overledenen bevatten alsmede grafornamenten – goederen voor instellingen met een liefdadig of filantropisch karakter en goederen ten bate van slachtoffers van rampen
  • 9930000000 80 (3/0) : aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen
  • 9931000000 80 (3/0) : Goederen die zijn geleverd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties
  • 9950000000 80: Code die uitsluitend in het goederenverkeer tussen lidstaten wordt gebruikt voor afzonderlijke transacties met een waarde van minder dan 200 EUR en voor de aangifte van restgoederen in sommige gevallen