ECHTE EN GEKWEEKTE PARELS, EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN, EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN, ALSMEDE WERKEN DAARVAN; FANCYBIJOUTERIEËN; MUNTEN.

 • 7101000000 10: I. ECHTE OF GEKWEEKTE PARELS, NATUURLIJKE EN ANDERE EDELSTENEN EN HALFEDELSTENEN
 • 7101000000 80 (4/0) : Echte of gekweekte parels, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gezet noch gevat; echte of gekweekte parels, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer
 • 7102000000 80 (7/0) : Diamant, ook indien bewerkt, doch niet gevat noch gezet
 • 7103000000 80 (4/0) : Natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; natuurlijke edelstenen (halfedelstenen daaronder begrepen), andere dan diamant, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer
 • 7104000000 80 (3/0) : Synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, ook indien bewerkt of in stellen, doch niet aaneengeregen, gevat noch gezet; synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen, niet in stellen, tijdelijk aaneengeregen met het oog op vervoer
 • 7105000000 80 (2/0) : Poeder en stof, van natuurlijke of van synthetische edelstenen of halfedelstenen
 • 7106000000 10: II. EDELE METALEN EN METALEN GEPLATEERD MET EDELE METALEN
 • 7106000000 80 (4/0) : Zilver (verguld zilver en geplatineerd zilver daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
 • 7107000000 80: Onedele metalen geplateerd met zilver, onbewerkt of halfbewerkt
 • 7108000000 80 (5/0) : Goud (geplatineerd goud daaronder begrepen), onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
 • 7109000000 80: Onedele metalen en zilver, geplateerd met goud, onbewerkt of halfbewerkt
 • 7110000000 80 (12/0) : Platina, onbewerkt, halfbewerkt of in poedervorm
 • 7111000000 80: Onedele metalen, zilver en goud, geplateerd met platina, onbewerkt of halfbewerkt
 • 7112000000 80 (5/0) : Resten en afval, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen; andere resten en afval, bevattende edele metalen of verbindingen van edele metalen, van de soort hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van edele metalen
 • 7113000000 10: III. BIJOUTERIEËN, JUWELEN, EDELSMIDSWERK EN ANDERE WERKEN
 • 7113000000 80 (4/0) : Bijouterieën en juwelen, alsmede delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
 • 7114000000 80 (4/0) : Edelsmidswerk en delen daarvan, van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
 • 7115000000 80 (2/0) : Andere werken van edele metalen of van metalen geplateerd met edele metalen
 • 7116000000 80 (2/0) : Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen
 • 7117000000 80 (4/0) : Fancybijouterieën
 • 7118000000 80 (2/0) : Munten