Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

  • - 9107000010 80: met uurwerk, gebruikt in geautomatiseerde systemen, bestemd voor bepaalde typen van luchtvaartuigen
  • - 9107000090 80 (0/4) : andere

Assortiment voor een specifiek camerasysteem,…

Assortiment voor een specifiek camerasysteem, die snel achter elkaar een serie foto's kan maken, voor industrieel gebruik bestaande uit: - apparaat DAFM (Data Acquisition Function Module) voor het omzetten van inkomende analoge signalen om naar uitgaande digitale signalen; - apparaat SAM3 (Signal Acquisition Module) zet alle inkomende signalen op een gelijke frequentie door middel van de schakelklokfunctie (trigger); - USB kabel; - installatie CDRom.

De DAFM wordt aangesloten op een automatisch gegevens verwerkende machine en de SAM3 wordt gekoppeld tussen de DAFM en een verdeelstation (zie BTI NL-RTD-2005-002869).

De schakelklok wordt aan de hand van alle inkomende signalen vooraf ingesteld om alle aangesloten apparaten tegelijkertijd te voorzien van de benodigde informatie om de opdracht, foto's maken, uit te voeren.

Voor de overige apparatuur zijn separaat BTI's afgegeven onder nummers NL-RTD-2005-2865, NL-RTD-2005-002866, NL-RTD-2005-2867, NL-RTD-2005-2868 en NL-RTD-2005-2869.

Motivering voor de indeling: Toepassing algemene regel 1, 3b en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 9107 en 9107 0000.

BTI-referentie:
NLRTD-2005-002870.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-11.

Nationale sleutelwoorden: DIGITAAL SCHAKELKLOKKEN ANALOOG COMPUTERONDERSTEUND FOTOCAMERA'S