met een vetgehalte van niet meer dan 27 gewichtspercenten.

Volle melkpoeder vervaardigd uit vet- en…

Volle melkpoeder vervaardigd uit vet- en eiwitgestandaardiseerde melk, door sproeidrogen verkregen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen in een verpakking met een netto-inhoud van niet meer dan 2,5kg. - vetgehalte op productbasis van meer dan 25% doch niet meer dan 27% - eiwitgehalte op de vetvrije droge stof (VVDS) van niet lager dan 34% (N *6,38); De vetstandaardisatie heeft plaatsgevonden middels gedeeltelijke ontroming en de eiwitstandaardisatie door middel van het toevoegen van weipermeaat.

Eventuele toegevoegde melkvreemde stoffen (lecithine (instant)} en/of vitaminen en/of mineralen bedragen maximaal 0,5%

Motivering voor de indeling: Algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur alsmede de bewoordingen van de GN-codes 0402, 0402 21, 0402 2111 en de restitutiecode 0402 2111 9900.

BTI-referentie:
BED.T.254.404.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2013-09-11.

Nationale sleutelwoorden: MELK AGRARISCHE PRODUCTEN

Volle melkpoeder vervaardigd uit vet- en…

Volle melkpoeder vervaardigd uit vet- en eiwitgestandaardiseerde melk, door sproeidrogen verkregen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen in een verpakking met een netto-inhoud van meer dan 2,5kg. - vetgehalte op productbasis van meer dan 25% doch niet meer dan 27% - eiwitgehalte op de vetvrije droge stof (VVDS) van niet lager dan 34% (N *6,38); De vetstandaardisatie heeft plaatsgevonden middels gedeeltelijke ontroming en de eiwitstandaardisatie door middel van het toevoegen van weipermeaat.

Eventuele toegevoegde melkvreemde stoffen (lecithine (instant)} en/of vitaminen en/of mineralen bedragen maximaal 0,5%

Motivering voor de indeling: Algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur alsmede de bewoordingen van de GN-codes 0402, 0402 21, 0402 2119 en de restitutiecode 0402 2119 9900.

BTI-referentie:
BED.T.254.403.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2013-09-11.

Nationale sleutelwoorden: MELK AGRARISCHE PRODUCTEN

Volle melkpoeder - met een vetgehalte op…

Volle melkpoeder - met een vetgehalte op productbasis van meer dan 25 doch niet meer dan 27% - met een melkeiwitgehalte op de vetvrije melkdroge stof van minimum 34% ; - met maximum 4% vocht Het product is volgens opgave verkregen door sproeidrogen , zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in een verpakking met een inhoud van meer dan 2,5 kg.

Het product wordt verkregen door mengen van boter of boterolie afkomstig van koemelk met magere melk (verkregen door het afromen van koemelk en eventueel gestandardiseerd op eiwit door middel van toevoegen van melkpermeaat en/of lactose).

Eventueel toegevoegde melkvreemde stoffen (lecithine en/of vitamines en/of mineralen) bedragen maximaal 0,5 %.

Het eindproduct voldoet aan het gestelde in de Codex Alimentarius (CODEX STAN 207-1999).

Motivering voor de indeling: Algemene indelingsregels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur alsmede de tekst van de GN-codes 0402, 0402 21, 0402 2119 en de restitutiecode 0402 2119 9900

BTI-referentie:
BED.T.252.100.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2013-03-21.

Nationale sleutelwoorden: MELK ALS POEDER BOTER

Volle melkpoeder - met een vetgehalte op…

Volle melkpoeder - met een vetgehalte op productbasis van meer dan 25 doch niet meer dan 27 % - met een melkeiwitgehalte op de vetvrije melkdroge stof (VVDS) van minimum 34 %(N x 6,38) Het melkpoeder is volgens opgave vervaardigd uit vet- en eiwitgestan- daardiseerde melk, door sproeidrogen verkregen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in een verpakking van meer dan 2,5 kg.

De vetstandaardisatie heeft plaatsgevonden door middel van gedeeltelijke ontroming en de eiwitstandaardisatie door middel van het toevoegen van melkpermeaat en/of lactose.

Eventuele toegevoegde melkvreemde stoffen (lecithine (instant) en/of vitaminen en/of mineralen bedragen maximaal 0,5%.

Het eindproduct voldoet aan het gestelde in de Codex Alimentarius (CODEX STAN 207-1999).

Motivering voor de indeling: Toepassing van algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 0402, 0402 21 en 0402 2119, alsmede van restitutiecode 0402 2119 9900

BTI-referentie:
BED.T.245.843.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-29.

Nationale sleutelwoorden: MELK ALS POEDER VOEDSELBEREIDINGEN VAN MELK VOLLE MELK

Volle melkpoeder - met een vetgehalte op…

Volle melkpoeder - met een vetgehalte op productbasis van meer dan 25 doch niet meer dan 27 % - met een melkeiwitgehalte op de vetvrije melkdroge stof (VVDS) van minimum 34 %(N x 6,38) Het melkpoeder is volgens opgave vervaardigd uit vet- en eiwitgestan- daardiseerde melk, door sproeidrogen verkregen, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, in een verpakking van niet meer dan 2,5 kg.

De vetstandaardisatie heeft plaatsgevonden door middel van gedeeltelijke ontroming en de eiwitstandaardisatie door middel van het toevoegen van melkpermeaat en/of lactose.

Eventuele toegevoegde melkvreemde stoffen (lecithine (instant) en/of vitaminen en/of mineralen bedragen niet meer dan 0,5 %.

Het eindproduct voldoet aan het gestelde in de Codex Alimentarius (CODEX STAN 207-1999).

Motivering voor de indeling: Toepassing van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineede nomenclatuur alsmede de tekst van de GN-codes 0402, 0402 21 en 0402 2111, alsmede van restitutiecode 0402 2111 9900.

BTI-referentie:
BED.T.245.842.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-29.

Nationale sleutelwoorden: MELK ALS POEDER VOLLE MELK