in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van niet meer dan 1 kg.

Een conservenblik met een gewicht van niet…

tomaten; blikken; in conservenblikken; in blikken

Een conservenblik met een gewicht van niet meer dan 1 kg., gevuld met tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, met een gehalte aan droge stof van 29.8 gewichtsprocenten.

De tomaten zijn bestemd voor menselijke consumptie. De blikken worden verpakt in dozen van 24 stuks.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 4 op hoofdstuk 20 en de tekst van de GN-codes 2002, 2002 90 en 2020 90 39.

Laboratoriumonderzoek dd. 25 november 2005, met kenmerk A944.5.077, bekend onder nummer 17737 V 05.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000212.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-17.

Nationale sleutelwoorden: TOMATEN BLIKKEN IN CONSERVENBLIKKEN IN BLIKKEN