Componenten van complete fabrieksinstallaties in het kader van de buitenlandse handel (Verordening EG nr. 113/2010 van de Commissie van 9.02.2010).

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • - 9880010000 80: vallende onder hoofdstuk 01
 • - 9880020000 80: vallende onder hoofdstuk 02
 • - 9880030000 80: vallende onder hoofdstuk 03
 • - 9880040000 80: vallende onder hoofdstuk 04
 • - 9880050000 80: vallende onder hoofdstuk 05
 • - 9880060000 80: vallende onder hoofdstuk 06
 • - 9880070000 80: vallende onder hoofdstuk 07
 • - 9880080000 80: vallende onder hoofdstuk 08
 • - 9880090000 80: vallende onder hoofdstuk 09
 • - 9880100000 80: vallende onder hoofdstuk 10
 • - 9880110000 80: vallende onder hoofdstuk 11
 • - 9880120000 80: vallende onder hoofdstuk 12
 • - 9880130000 80: vallende onder hoofdstuk 13
 • - 9880140000 80: vallende onder hoofdstuk 14
 • - 9880150000 80: vallende onder hoofdstuk 15
 • - 9880160000 80: vallende onder hoofdstuk 16
 • - 9880170000 80: vallende onder hoofdstuk 17
 • - 9880180000 80: vallende onder hoofdstuk 18
 • - 9880190000 80: vallende onder hoofdstuk 19
 • - 9880200000 80: vallende onder hoofdstuk 20
 • - 9880210000 80: vallende onder hoofdstuk 21
 • - 9880220000 80: vallende onder hoofdstuk 22
 • - 9880230000 80: vallende onder hoofdstuk 23
 • - 9880240000 80: vallende onder hoofdstuk 24
 • - 9880250000 80: vallende onder hoofdstuk 25
 • - 9880260000 80: vallende onder hoofdstuk 26
 • - 9880270000 80: vallende onder hoofdstuk 27
 • - 9880280000 80: vallende onder hoofdstuk 28
 • - 9880290000 80: vallende onder hoofdstuk 29
 • - 9880300000 80: vallende onder hoofdstuk 30
 • - 9880310000 80: vallende onder hoofdstuk 31
 • - 9880320000 80: vallende onder hoofdstuk 32
 • - 9880330000 80: vallende onder hoofdstuk 33
 • - 9880340000 80: vallende onder hoofdstuk 34
 • - 9880350000 80: vallende onder hoofdstuk 35
 • - 9880360000 80: vallende onder hoofdstuk 36
 • - 9880370000 80: vallende onder hoofdstuk 37
 • - 9880380000 80: vallende onder hoofdstuk 38
 • - 9880390000 80: vallende onder hoofdstuk 39
 • - 9880400000 80: vallende onder hoofdstuk 40
 • - 9880410000 80: vallende onder hoofdstuk 41
 • - 9880420000 80: vallende onder hoofdstuk 42
 • - 9880430000 80: vallende onder hoofdstuk 43
 • - 9880440000 80: vallende onder hoofdstuk 44
 • - 9880450000 80: vallende onder hoofdstuk 45
 • - 9880460000 80: vallende onder hoofdstuk 46
 • - 9880470000 80: vallende onder hoofdstuk 47
 • - 9880480000 80: vallende onder hoofdstuk 48
 • - 9880490000 80: vallende onder hoofdstuk 49
 • - 9880500000 80: vallende onder hoofdstuk 50
 • - 9880510000 80: vallende onder hoofdstuk 51
 • - 9880520000 80: vallende onder hoofdstuk 52
 • - 9880530000 80: vallende onder hoofdstuk 53
 • - 9880540000 80: vallende onder hoofdstuk 54
 • - 9880550000 80: vallende onder hoofdstuk 55
 • - 9880560000 80: vallende onder hoofdstuk 56
 • - 9880570000 80: vallende onder hoofdstuk 57
 • - 9880580000 80: vallende onder hoofdstuk 58
 • - 9880590000 80: vallende onder hoofdstuk 59
 • - 9880600000 80: vallende onder hoofdstuk 60
 • - 9880610000 80: vallende onder hoofdstuk 61
 • - 9880620000 80: vallende onder hoofdstuk 62
 • - 9880630000 80: vallende onder hoofdstuk 63
 • - 9880640000 80: vallende onder hoofdstuk 64
 • - 9880650000 80: vallende onder hoofdstuk 65
 • - 9880660000 80: vallende onder hoofdstuk 66
 • - 9880670000 80: vallende onder hoofdstuk 67
 • - 9880680000 80: vallende onder hoofdstuk 68
 • - 9880690000 80: vallende onder hoofdstuk 69
 • - 9880700000 80: vallende onder hoofdstuk 70
 • - 9880710000 80: vallende onder hoofdstuk 71
 • - 9880720000 80: vallende onder hoofdstuk 72
 • - 9880730000 80: vallende onder hoofdstuk 73
 • - 9880740000 80: vallende onder hoofdstuk 74
 • - 9880750000 80: vallende onder hoofdstuk 75
 • - 9880760000 80: vallende onder hoofdstuk 76
 • - 9880780000 80: vallende onder hoofdstuk 78
 • - 9880790000 80: vallende onder hoofdstuk 79
 • - 9880800000 80: vallende onder hoofdstuk 80
 • - 9880810000 80: vallende onder hoofdstuk 81
 • - 9880820000 80: vallende onder hoofdstuk 82
 • - 9880830000 80: vallende onder hoofdstuk 83
 • - 9880840000 80: vallende onder hoofdstuk 84
 • - 9880850000 80: vallende onder hoofdstuk 85
 • - 9880860000 80: vallende onder hoofdstuk 86
 • - 9880870000 80: vallende onder hoofdstuk 87
 • - 9880880000 80: vallende onder hoofdstuk 88
 • - 9880890000 80: vallende onder hoofdstuk 89
 • - 9880900000 80: vallende onder hoofdstuk 90
 • - 9880910000 80: vallende onder hoofdstuk 91
 • - 9880920000 80: vallende onder hoofdstuk 92
 • - 9880930000 80: vallende onder hoofdstuk 93
 • - 9880940000 80: vallende onder hoofdstuk 94
 • - 9880950000 80: vallende onder hoofdstuk 95
 • - 9880960000 80: vallende onder hoofdstuk 96
 • - 9880970000 80: vallende onder hoofdstuk 97