Kostuums, ensembles, colbertjassen, blazers en dergelijke, lange en korte broeken (andere dan zwembroeken) en zogenaamde Amerikaanse overalls, van brei- of haakwerk, voor heren of voor jongens.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • - 6103100000 80 (2/0) : kostuums
 • - 6103220000 10: ensembles
 • - - 6103220000 80: van katoen
 • - - 6103230000 80: van synthetische vezels
 • - - 6103290000 80: van andere textielstoffen
 • - 6103310000 10: colbertjassen, blazers en dergelijke
 • - - 6103310000 80: van wol of van fijn haar
 • - - 6103320000 80: van katoen
 • - - 6103330000 80: van synthetische vezels
 • - - 6103390000 80 (2/0) : van andere textielstoffen
 • - 6103410000 10: lange en korte broeken en zogenaamde Amerikaanse overalls
 • - - 6103410000 80: van wol of van fijn haar
 • - - 6103420000 80: van katoen
 • - - 6103430000 80 (0/3) : van synthetische vezels
 • - - 6103490000 80 (4/0) : van andere textielstoffen