SYNTHETISCHE OF KUNSTMATIGE STAPELVEZELS.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • 5501000000 80 (5/0) : Kabel van synthetische filamenten
 • 5502000000 80 (2/0) : Kabel van kunstmatige filamenten
 • 5503000000 80 (7/0) : Synthetische stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
 • 5504000000 80 (2/0) : Kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
 • 5505000000 80 (2/0) : Afval van synthetische of van kunstmatige vezels (kammeling, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)
 • 5506000000 80 (5/0) : Synthetische stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
 • 5507000000 80: Kunstmatige stapelvezels, gekaard, gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen
 • 5508000000 80 (2/0) : Naaigarens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels, ook indien opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5509000000 80 (25/0) : Garens van synthetische stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5510000000 80 (6/0) : Garens van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5511000000 80 (3/0) : Garens van synthetische of van kunstmatige stapelvezels (andere dan naaigarens), opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 5512000000 80 (9/0) : Weefsels, bevattende 85|of meer gewichtspercenten synthetische stapelvezels
 • 5513000000 80 (15/0) : Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85|gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van niet meer dan 170|g/m$2
 • 5514000000 80 (15/0) : Weefsels van synthetische stapelvezels, bevattende minder dan 85|gewichtspercenten van deze vezels, enkel of hoofdzakelijk met katoen gemengd, met een gewicht van meer dan 170|g/m$2
 • 5515000000 80 (12/0) : Andere weefsels van synthetische stapelvezels
 • 5516000000 80 (25/0) : Weefsels van kunstmatige stapelvezels