andere / Andere levende dieren.

Levende borstelwormen (zagers) zijnde waterdieren…

Levende borstelwormen (zagers) zijnde waterdieren bestemd om als aas te dienen bij de vissport. De wormen zijn verpakt in dozen van 50 kg.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van Verordening (EEG) nr. 731/93 van de Commissie van 26 maart 1993, Pb. nr.

L 75 van 30/03/1933 en de tekst van de GN-codes 0106, 0106 90 en 0106 9000.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000311.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-01-30.

Nationale sleutelwoorden: AANGEBODEN IN VERPAKKINGEN IN DOZEN