Andere levende dieren / LEVENDE DIEREN.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • - 0106110000 10: zoogdieren
 • - - 0106110000 80: primaten
 • - - 0106120000 80: walvissen, dolfijnen en bruinvissen (zoogdieren van de orde "Cetacea"); lamantijnen en doejongs (zoogdieren van de orde "Sirenia"); zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (zoogdieren van de suborde "Pinnipedia")
 • - - 0106130000 80: kamelen en andere kameelachtigen (Camelidae)
 • - - 0106140000 80 (2/0) : konijnen en hazen
 • - - 0106190000 80: andere
 • - 0106200000 80: reptielen (slangen en zeeschildpadden daaronder begrepen)
 • - 0106310000 10: vogels
 • - - 0106310000 80: roofvogels
 • - - 0106320000 80: Psittaciformes (papegaaiachtigen) (papegaaien, parkieten, ara's en kaketoes daaronder begrepen)
 • - - 0106330000 80: struisvogels; emoes (Dromaius novaehollandiae)
 • - - 0106390000 80 (2/0) : andere
 • - 0106410000 10: insecten
 • - - 0106410000 80: bijen
 • - - 0106490000 80: andere
 • - 0106900000 80 (0/1) : andere