LEVENDE PLANTEN EN PRODUCTEN VAN DE BLOEMENTEELT.

  • 0601000000 80 (2/0) : Bollen, knollen en wortelstokken, ook indien in blad of in bloei; cichoreiplanten en -wortels, andere dan die bedoeld bij post 1212
  • 0602000000 80 (5/0) : Andere levende planten (wortels daaronder begrepen), stekken en enten; champignonbroed
  • 0603000000 80 (8/0) : Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd
  • 0604000000 80 (2/2) : Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd