van de soort gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatische gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor.

Een inductiespoel met onder meer de volgende…

inductiespoelen; in een behuizing; met contacten; voor telecommunicaties;…

Een inductiespoel met onder meer de volgende uiterlijke en technische kenmerken: - een ferrietkern; - een spoel met geleidingsweerstand; - in een behuizing met 5 contactpunten; - afmetingen van 23,9 x 23,9 x 31,6 mm.

De inductor wordt volgens opgave gebruikt voor telecommunicatietoestellen, automatisch gegevensverwerkende machines en eenheden daarvoor.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8504, 8504 50 en 8504 50 20.

Laboratorium geraadpleegd d.d. 18 augustus 2015, aangevraagd onder kenmerk 983494-01, bekend onder laboratoriumnummer 5851 U 15.

BTI-referentie:
NLRTD-2015-0527.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2021-08-20.

Nationale sleutelwoorden: INDUCTIESPOELEN IN EEN BEHUIZING MET CONTACTEN VOOR TELECOMMUNICATIES FERRIETKERNEN

Zelfinductiespoel in de vorm van een halfgeleider,…

Zelfinductiespoel in de vorm van een halfgeleider, aangebracht in een monolitische behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een vierkante vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie en tolerantie van ongeveer 10 uH. De behuizing heeft een breedte en lengte van ongeveer 3,6 x 3,6 mm.

De spoel is ontworpen voor inbouw in een cellulaire telefoon.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8504, 8504 50 en 8504 50 20.

BTI-referentie:
NLRTD-2008-001583.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2014-10-13.

Nationale sleutelwoorden: INDUCTIESPOELEN COMMUNICATIE APPARATUUR

Zelfinductiespoel in de vorm van een halfgeleider,…

draadloos; telefoontoestellen; inductiespoelen; communicatie…

Zelfinductiespoel in de vorm van een halfgeleider, aangebracht in een monolitische behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een rechthoekige vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie van ongeveer 6,8 nH. De behuizing heeft een breedte, lengte en dikte van ongeveer 3,0 x 2,8 x 1,2 millimeter.

De spoel is ontworpen voor inbouw in een cellulaire telefoon.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-004099.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-11-01.

Nationale sleutelwoorden: DRAADLOOS TELEFOONTOESTELLEN INDUCTIESPOELEN COMMUNICATIE APPARATUUR

Zelfinductiespoel in de vorm van een halfgeleider,…

draadloos; telefoontoestellen; inductiespoelen; communicatie…

Zelfinductiespoel in de vorm van een halfgeleider, aangebracht in een monolitische behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een rechthoekige vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie van ongeveer 10 nH. De behuizing heeft een breedte, lengte en dikte van ongeveer 4,0 x 4,0 x 1,2 millimeter.

De spoel is ontworpen voor inbouw in een cellulaire telefoon.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-004098.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-11-01.

Nationale sleutelwoorden: DRAADLOOS TELEFOONTOESTELLEN INDUCTIESPOELEN COMMUNICATIE APPARATUUR

Zelfinductiespoel met keramische bobine,…

Zelfinductiespoel met keramische bobine, aangebracht in een behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een rechthoekige vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie van ongeveer 39 nH. De behuizing heeft een breedte en lengte van ongeveer 1,12 x 1,8 millimeter.

De spoel is ontworpen voor inbouw in een cellulair telefoontoestel.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8504, 8504 50 en 8504 5020.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000964.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.

Nationale sleutelwoorden: VOOR INBOUW ELEKTRONICA

Gelaagde monolitische zelfinductiespoel aangebracht…

Gelaagde monolitische zelfinductiespoel aangebracht in een omhulling van het SMD-type. De zelfinductiespoel is ontworpen voor een inductie van 56 mH met een tolerantie van 5%.

De spoel heeft zonder uitlopende verbindingstukken een breedte van ongeveer 0,86 millimeter.

Het geheel heeft een lengte, breedte en hoogte van 1,8 x 1,12 x 1,02 millimeter.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000963.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.

Nationale sleutelwoorden: ELEKTRISCH IN EEN BEHUIZING

Gelaagde monolitische zelfinductiespoel geborgen…

Gelaagde monolitische zelfinductiespoel geborgen in een omhulling van het SMD-type. De zelfinductiespoel is ontworpen voor een inductie van 120 mH met een tolerantie van 5%.

De spoel heeft zonder uitlopende verbindingstukken een breedte van ongeveer 0,86 millimeter.

Het geheel heeft een lengte, breedte en hoogte van 1,8 x 1,12 x 1,02 millimeter. De zelfinductiespoel is bestemd voor de vervaardiging van producten bedoeld bij onderverdeling 8517 11 00, 8525 20 91 of 8527 90 92.

Voor de in vak 6 genoemde indeling moet worden voldaan aan de bijkomende eisen, zoals vastgelegd in de artikelen 291 tot en met 300 van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie - PB L 253 van 11 oktober 1993 -, en latere wijzigingen.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000962.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.

Nationale sleutelwoorden: ELEKTRISCH IN EEN BEHUIZING

Zelfinductiespoel met keramische bobine,…

Zelfinductiespoel met keramische bobine, aangebracht in een behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een rechthoekige vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie van ongeveer 1,8 nH. De behuizing heeft een breedte en lengte van ongeveer 1,12 x 1,8 millimeter.

De spoel is ontworpen om voor inbouw in een cellulaire telefoontoestel.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000969.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.

Nationale sleutelwoorden: ELEKTRISCH VOOR INBOUW DIV. ONDERD. ELEKTR. APP.

Zelfinductiespoel met keramische bobine,…

Zelfinductiespoel met keramische bobine, aangebracht in een behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een rechthoekige vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie van ongeveer 6,8 nH. De behuizing heeft een breedte en lengte 1,12 x 1,8 millimeter.

De spoel is ontworpen voor inbouw in een cellulair telefoontoestel.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000967.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.

Nationale sleutelwoorden: VOOR INBOUW ELEKTRONICA

Zelfinductiespoel met keramische bobine,…

Zelfinductiespoel met keramische bobine, aangebracht in een behuizing voor bodembevestiging (SMD) met een rechthoekige vorm.

De spoel is ontworpen voor een inductie van ongeveer 3,9 nH. De behuizing heeft een breedte en lengte van ongeveer 1,12 x 1,8 millimeter.

De spoel is ontworpen om voor inbouw in een cellulaire telefoontoestel.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000968.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2011-12-31.

Nationale sleutelwoorden: ELEKTRISCH VOOR INBOUW DIV. ONDERD. ELEKTR. APP.