met een vetgehalte van 60 of meer gewichtspercenten doch niet meer dan 75 gewichtspercenten.

  • - - - 0405203010 80: in verpakkingen met een netto-inhoud per onmiddellijke verpakking van 1|kg of minder
  • - - - 0405203080 80: andere

Een mengsel van boter en maltodextrine. Het…

Een mengsel van boter en maltodextrine. Het mengsel bevat geen melkvreemd vet en voldoet aan de omschrijving van zuivelpasta zoals vermeld in aantekening 2, letter b, op hoofdstuk 4 van de gecombineerde nomenclatuur. Deze BTI vervangt de BTI met het referentienummer NL RTD-2009-000787.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

Monsters zijn rechtstreeks door rechthebbende bij het laboratorium aangeleverd, laboratorium geraadpleegd d.d. 09 juni 2009 en bekend onder nummer 5529 Z 09.

BTI-referentie:
NLRTD-2011-002053.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-10-20.

Nationale sleutelwoorden: WATER MELK BOTER MENGSELS MALTODEXTRINE

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel, dat…

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel, dat wordt aangeboden in kartons met een gewicht van ongeveer 25 kg. Het product wordt gebruikt als grondstof in de levensmiddelenindustrie.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6, aantekening 2 letter b op hoofdstuk 4 en de tekst van GN codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30. Laboratorium geraadpleegd d.d. 7 juli 2011, met kenmerk 679SO11

BTI-referentie:
NLRTD-2011-002055.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-07-21.

Nationale sleutelwoorden: MELK BOTER MENGSELS GEEL VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel die wordt…

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel die wordt aangeboden in kartons met een gewicht van ongeveer 25 kg. Het product wordt gebruikt als grondstof in de levensmiddelenindustrie. Laboratorium geraadpleegd d.d. 7 juli 2011, met kenmerk 679SO11.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6, aantekening 2 letter b op hoofdstuk 4 en de tekst van de GN codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

BTI-referentie:
NLRTD-2011-002037.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-07-21.

Nationale sleutelwoorden: MELK BOTER MENGSELS GEEL VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel, dat…

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel, dat wordt aangeboden in kartons met een gewicht van ongeveer 25 kg. Het product wordt gebruikt als grondstof in de levensmiddelenindustrie.

BTI-referentie:
NLRTD-2011-002046.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-07-21.

Nationale sleutelwoorden: MELK BOTER MENGSELS GEEL VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een mengsel van boter en maltodextrine. Het…

Een mengsel van boter en maltodextrine. Het mengsel bevat geen melkvreemd vet en voldoet aan de omschrijving van zuivelpasta zoals vermeld in aantekening 2, letter b, op hoofdstuk 4 van de gecombineerde nomenclatuur.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

Monsters zijn rechtstreeks door rechthebbende bij het laboratorium aangeleverd, laboratorium geraadpleegd d.d. 09 juni 2009 en bekend onder nummer 5529 Z 09.

BTI-referentie:
NLRTD-2009-000787.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2015-06-29.

Nationale sleutelwoorden: WATER MELK BOTER MENGSELS MALTODEXTRINE

Een zuivelpasta zijnde een zogenoemde “Dairy…

Een zuivelpasta zijnde een zogenoemde “Dairy Spread”. Het product bevat geen melkvreemd vet en voldoet niet aan de definitie van boter zoals bedoeld in aantekening 2, letter a, op hoofdstuk 4 van de gecombineerde nomenclatuur (het vochtgehalte is te hoog).

Het product voldoet wel aan de omschrijving van zuivelpasta zoals vermeld in aantekening 2, letter b, op hoofdstuk 4 van de gecombineerde nomenclatuur.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

Monsters zijn rechtstreeks door rechthebbende bij het laboratorium aangeleverd, laboratorium geraadpleegd d.d. 09 juni 2009 en bekend onder nummer 5530 Z 09.

BTI-referentie:
NLRTD-2009-000786.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2015-06-29.

Nationale sleutelwoorden: WATER MELK BOTER MENGSELS

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel met -volgens…

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel met -volgens opgave- een samenstelling van: - melkvet; - ondermelk; - kritalsuiker.

Het produkt wordt gebruikt als grondstof in de levensmiddelen industrie. Gezien de samenstelling van het produkt is bevroren/gekoelde transport/opslag noodzakelijk.

Het produkt wordt in vaste vorm ten uitvoer aangeboden in cartons van 25 kgs.

Motivering voor de indeling: Indeling is vastgelegd op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, letter b op hoofdtuk 4 en de tekst van GN-codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

BTI-referentie:
NLRTD-2007-003918.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2013-12-19.

Nationale sleutelwoorden: IN VASTE VORM ZUIVELPRODUCTEN IN DOZEN VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel, volgens…

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel, volgens opgave, met een samenstelling van: - botervet; - ondermelk; - sacharose; - maltodextrine.

Het product wordt gebruikt als grondstof in de levensmiddelenindustrie, dient gekoeld/bevroren te worden bewaard en wordt aangeboden in kartons met een gewicht van ongeveer 25 kg.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2, letter b op hoofdstuk 04 en de tekst van de GN-codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-004722.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-12-12.

Nationale sleutelwoorden: IN VASTE VORM ZUIVELPRODUCTEN IN DOZEN VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel met,…

Een zuivelpasta, zijnde een mengsel met, volgens opgave, een samenstelling van: - botervet; - ondermelk; - sacharose; - maltodextrine.

Het product wordt gebruikt als grondstof in de levensmiddelenindustrie, dient gekoeld/bevroren te worden bewaard en wordt aangeboden in kartons met een gewicht van ongeveer 25 kg.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-004721.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-12-12.

Nationale sleutelwoorden: IN VASTE VORM ZUIVELPRODUCTEN IN DOZEN VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE

Een zuivelpasta met een samenstelling van:…

Een zuivelpasta met een samenstelling van: - melkvet : 65,00%; - ondermelk: 35,00%. Het product wordt geruikt als grondstof in de levensmiddelenindustrie en wordt aangeboden in kartons van 25 kg.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2b op hoofdstuk 4 en de tekst van de GN-codes 0405, 0405 20 en 0405 20 30.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-003963.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-10-19.

Nationale sleutelwoorden: VAN KARTON ZUIVELPRODUCTEN AANGEBODEN IN VERPAKKINGEN IN DOZEN VOOR DE VOEDSELINDUSTRIE