MESTSTOFFEN.

  • 3101000000 80 (0/22) : Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten
  • 3102000000 80 (10/0) : Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen
  • 3103000000 80 (4/0) : Minerale of chemische fosfaatmeststoffen
  • 3104000000 80 (3/0) : Minerale of chemische kalimeststoffen
  • 3105000000 80 (9/0) : Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10|kg