ORGANISCHE CHEMISCHE PRODUCTEN.

 • 2901000000 10: I. KOOLWATERSTOFFEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN
 • 2901000000 80 (7/0) : Acyclische koolwaterstoffen
 • 2902000000 80 (14/0) : Cyclische koolwaterstoffen
 • 2903000000 80 (36/0) : Halogeenderivaten van koolwaterstoffen
 • 2904000000 80 (12/0) : Sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van koolwaterstoffen, ook indien gehalogeneerd
 • 2905000000 10: II. ALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN
 • 2905000000 80 (25/0) : Acyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2906000000 80 (8/0) : Cyclische alcoholen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2907000000 10: III. FENOLEN EN FENOLALCOHOLEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenolen; fenolalcoholen
 • 2908000000 80 (7/0) : Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van fenolen of van fenolalcoholen
 • 2909000000 10: IV. ETHERS, ALCOHOLPEROXIDEN, ETHERPEROXIDEN, KETONPEROXIDEN, EPOXIDEN MET EEN DRIERINGSYSTEEM, ACETALEN EN HEMIACETALEN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN
 • 2909000000 80 (12/0) : Ethers, etheralcoholen, etherfenolen, etherfenolalcoholen, alcoholperoxiden, etherperoxiden, ketonperoxiden (al dan niet chemisch welbepaald), alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoxiden, epoxyalcoholen, epoxyfenolen en epoxyethers, met een drieringsysteem, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetalen en hemiacetalen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2912000000 10: V. VERBINDINGEN MET ALDEHYDEGROEPEN
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehyden, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen; cyclische polymeren van aldehyden; paraformaldehyde
 • 2913000000 80: Halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van de producten bedoeld bij post|2912
 • 2914000000 10: VI. KETONEN EN CHINONEN
 • 2914000000 80 (21/0) : Ketonen en chinonen, ook indien met andere zuurstofhoudende groepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2915000000 10: VII. CARBONZUREN, DAARVAN AFGELEIDE ZUURANHYDRIDEN, ZUURHALOGENIDEN, PEROXIDEN EN PEROXYZUREN, ALSMEDE HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN
 • 2915000000 80 (19/0) : Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2916000000 80 (14/0) : Onverzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren en eenwaardige cyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2917000000 80 (15/0) : Meerwaardige carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2918000000 80 (19/0) : Carbonzuren met andere zuurstofhoudende groepen, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2919000000 10: VIII. ESTERS VAN ANORGANISCHE ZUREN VAN NIET-METALEN, ALSMEDE ZOUTEN, HALOGEEN-, SULFO-, NITRO- EN NITROSODERIVATEN DAARVAN
 • 2919000000 80 (2/0) : Fosforzure esters en zouten daarvan, lactofosfaten daaronder begrepen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan
 • 2920000000 80 (11/0) : Esters van andere anorganische zuren van niet-metalen (andere dan esters van waterstofhalogeniden), alsmede zouten daarvan; halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten van deze producten
 • 2921000000 10: IX. VERBINDINGEN MET STIKSTOFHOUDENDE GROEPEN
 • 2921000000 80 (22/0) : Aminoverbindingen
 • 2922000000 80 (22/0) : Aminoverbindingen met zuurstofhoudende groepen
 • 2923000000 80 (5/0) : Quaternaire ammoniumzouten en -hydroxiden; lecithinen en andere fosfoaminolipiden, al dan niet chemisch welbepaald
 • 2924000000 80 (10/0) : Amidoverbindingen van carbonzuren of van koolzuur
 • 2925000000 80 (7/0) : Imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen; iminoverbindingen
 • 2926000000 80 (5/0) : Nitrillen (cyaanverbindingen)
 • 2927000000 80 (8/0) : Diazo-, azo- en azoxyverbindingen
 • 2928000000 80 (2/0) : Organische derivaten van hydrazine of van hydroxylamine
 • 2929000000 80 (2/0) : Andere verbindingen met stikstofhoudende groepen
 • 2930000000 10: X. ORGANISCHE VERBINDINGEN VAN NIET-METALEN EN VAN METALEN, HETEROCYCLISCHE VERBINDINGEN, NUCLEÏNEZUREN EN ZOUTEN DAARVAN, ALSMEDE SULFONAMIDOVERBINDINGEN
 • 2930000000 80 (7/0) : Organische zwavelverbindingen
 • 2931000000 80 (13/0) : Andere organische verbindingen van niet-metalen of van metalen
 • 2932000000 80 (14/0) : Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer zuurstofatomen als heteroatoom
 • 2933000000 80 (31/0) : Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als heteroatoom
 • 2934000000 80 (6/0) : Nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen
 • 2935000000 80 (6/2) : Sulfonamidoverbindingen
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINEN, VITAMINEN EN HORMONEN
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitaminen en vitaminen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd (natuurlijke concentraten daaronder begrepen), alsmede derivaten daarvan, die hoofdzakelijk als vitaminen worden gebruikt, ook indien deze stoffen onderling zijn vermengd of in oplossing zijn gebracht
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt
 • 2938000000 10: XII. GLUCOSIDEN (HETEROSIDEN) EN ALKALOÏDEN, NATUURLIJKE OF DOOR SYNTHESE GEREPRODUCEERD, ALSMEDE ZOUTEN, ETHERS, ESTERS EN ANDERE DERIVATEN DAARVAN
 • 2938000000 80 (2/0) : Glucosiden (heterosiden), natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
 • 2939000000 80 (23/0) : Alkaloïden, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan
 • 2940000000 10 (0/1) : XIII. ANDERE ORGANISCHE VERBINDINGEN
 • 2940000000 80 (5/0) : Suikers, chemisch zuiver, andere dan sacharose, lactose, maltose, glucose en fructose; ethers, acetalen en esters van suikers, alsmede zouten daarvan, andere dan de producten bedoeld bij de posten|2937, 2938|en 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotica
 • 2942000000 80 (2/0) : Andere organische verbindingen