Meststoffen van dierlijke of van plantaardige oorsprong, ook indien onderling vermengd of chemisch behandeld; meststoffen verkregen door vermenging of chemische behandeling van dierlijke of plantaardige producten.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Afval van fruit niet meer geschikt voor menselijke…

Afval van fruit niet meer geschikt voor menselijke consumptie, dat samen met de verpakking in containers wordt gestort. Deze afvallen worden overeenkomstig verwerkingsprocedé R3 verwerkt (vergist).

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regel 1 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van post 3101. GS-toelichtingen 3) op post 3101.

BTI-referentie:
BEBTID.T.305.646.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2020-10-25.

Nationale sleutelwoorden: VRUCHTEN MESTSTOFFEN

Een meststof met –volgens opgave- onder andere…

in flessen; kalium; stikstof; meststoffen

Een meststof met –volgens opgave- onder andere de volgende kenmerken en ingrediënten: - in de verschijningsvorm van een bruine vloeistof; - bestaande uit geactiveerde enzymen, organische stoffen, microben en diverse minerale voedingsstoffen; - bevat de ingrediënten stikstof, fosfor en kalium; - bevordert de groei van de plant.

Het product is opgemaakt voor de verkoop in het klein en wordt aangeboden in flessen met een netto-inhoud van 350 ml.

Het product is aan te merken als een meststof van plantaardige oorsprong zoals bedoeld bij GS-post 3101 van de gecombineerde nomenclatuur.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 00 00.

Laboratorium geraadpleegd d.d. 8 april 2015, aangevraagd onder kenmerk 890238-01, bekend onder laboratoriumnummer 2462 K 15.

BTI-referentie:
NLRTD-2015-0284.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2021-05-06.

Nationale sleutelwoorden: IN FLESSEN KALIUM STIKSTOF MESTSTOFFEN

Een meststof van dierlijke oorsprong met…

Een meststof van dierlijke oorsprong met –volgens opgave- onder andere de volgende kenmerken: - in de verschijningsvorm van een vloeistof; - gemaakt van gemalen vis; - bevat stikstof en sporenelementen; - zorgt voor een optimale groei en onderhoudt de bodem.

Het product wordt aangeboden in vaten van 5, 20, 200 en 1000 liter.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, en de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 00 00. Laboratorium geraadpleegd d.d. 3 december 2013, met kenmerk 13/447/696 SO.

BTI-referentie:
NLRTD-2013-002420.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2019-12-16.

Nationale sleutelwoorden: OPGEMAAKT VOOR VERK. IN HET KLEIN VISPRODUCTEN STIKSTOF MESTSTOFFEN

Een meststof van plantaardige oorsprong met…

Een meststof van plantaardige oorsprong met –volgens opgave- onder andere de volgende kenmerken: - in de verschijningsvorm van een zwart granulaat; - bestaande uit een extract van 3 soorten zeewier; - bevat naast kalium ook sporenelementen; - oplosbaar in water; - bestemd om de groei van planten te bevorderen; - kan gebruikt worden voor zowel bodem- als bladbespuitingen.

Het product wordt aangeboden in verpakkingen van ongeveer 20 kg.

BTI-referentie:
NLRTD-2013-002418.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2019-12-16.

Nationale sleutelwoorden: OPGEMAAKT VOOR VERK. IN HET KLEIN KALIUM ZEEWIER MESTSTOFFEN

Een meststof van dierlijke oorsprong met…

Een meststof van dierlijke oorsprong met –volgens opgave- onder andere de volgende kenmerken: - in de verschijningsvorm van bruine korrels; - gemaakt van gecomposteerde zeevogelmest; - bevat stikstof, kalium, fosfor, koper en zink; - bestemd om de groei van planten te bevorderen.

Het product wordt aangeboden in zakken van 25 kg.

BTI-referentie:
NLRTD-2013-002411.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2019-12-16.

Nationale sleutelwoorden: OPGEMAAKT VOOR VERK. IN HET KLEIN KALIUM STIKSTOF MESTSTOFFEN

Organische bodemverbeteraar, in de vorm van…

Organische bodemverbeteraar, in de vorm van een donkerbruine, geurloze suspensie van humuszuur in water.

Het product wordt aangeboden met concentraties van 1,5, 3, 5 en 15 % humuszuur, volgens het beoogde gebruik (algemeen, onderhoudsdosering, herstel van zieke planten, speciale bodemregeneratie) Verpakking : jerrycans (20 l), vaten ( 60 en 200 l), containers (600 l)

Motivering voor de indeling: De algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, alsmede de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 0000. De GS-toelichtingen op post 31.01.

BTI-referentie:
BED.T.275.576.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2018-05-09.

Nationale sleutelwoorden: WATER ALS VLOEISTOF MENGSELS ORGANISCHE VERBINDINGEN BRUIN ZUREN IN VATEN CHEMISCHE MESTSTOFFEN VOOR BODEMVERBETERING DIERLIJKE MESTSTOFFEN

Afvallen van vruchten (fruit), die samen…

Afvallen van vruchten (fruit), die samen met de verpakking in een container worden gestort. Deze afvallen zijn niet van de soort gebruikt voor het voederen van dieren,doch worden gecomposteerd.

Motivering voor de indeling: De algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van post 3101. GS-toelichtingen bij post 31.01, punt 3).

BTI-referentie:
BED.T.272.676.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-05-12.

Nationale sleutelwoorden: VRUCHTEN AFVAL MESTSTOFFEN

Een zogenoemde "CowPot", zijnde…

Een zogenoemde "CowPot", zijnde een bloempot vervaardigd uit gecomposteerde koeienmest met onder meer de volgende kenmerken: - 100% biologisch afbreekbaar; - afgifte van voeding aan de grond en de plant; - verbetert de natuurlijke groei van wortels en planten.

De bloempotten worden aangemerkt als meststoffen van dierlijke of plantaardige oorsprong zoals bedoeld bij GS-post 3101 van de gecombineerde nomenclatuur.

Het artikel wordt in diverse maten en vormen aangeboden.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 00 00.

BTI-referentie:
NLRTD-2011-000963.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2017-04-13.

Nationale sleutelwoorden: IN RONDE VORM BLOEMPOTTEN KOEIEN MESTSTOFFEN

Meststof van plantaardige oorsprong in de…

Meststof van plantaardige oorsprong in de vorm van een bruine vloeistof. Het product wordt aangeboden in cans van 20 liter of in verpakkingen van 1000 liter.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 00 00. Laboratorium geraadpleegd d.d. 11-03-2009 met kenmerk B164-8-4537.

BTI-referentie:
NLRTD-2009-001351.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2015-04-13.

Nationale sleutelwoorden: ALS VLOEISTOF IN VATEN IN WATER

Een extract in de vorm van een zwart granulaat…

Een extract in de vorm van een zwart granulaat bestaande uit drie soorten zeewier. Bedoeld voor de bevordering van plantengroei.

Het product kan gebruikt worden voor zowel bodem- als bladbespuitingen en bevat -volgens opgave- naast kalium ook veel spoorelementen.

Het product wordt geleverd in een verpakking met een gewicht van ongeveer 20 kg.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3b en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 3101, 3101 00 en 3101 00 00.

BTI-referentie:
NLRTD-2008-000886.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2014-07-06.

Nationale sleutelwoorden: VAN PLANTAARDIGE OORSPRONG BLADEREN ZEEWIER MESTSTOFFEN VOOR BODEMVERBETERING