Plantaardige of minerale stoffen geschikt om te worden gesneden, bewerkt, alsmede werken van deze stoffen; gevormde of gesneden werken van was, van paraffine, van stearine, van natuurlijke gommen of harsen, van modelleerpasta, alsmede gevormde of gesneden werken, elders genoemd noch elders onder begrepen; bewerkte, niet-geharde gelatine, andere dan die bedoeld bij post 3503, alsmede werken van niet-geharde gelatine.

Dansk 1 Deutsch 9 Français 14 Magyar 1 Italiano 1 Polski 2

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Labels van plantaardige stoffen met onder…

Labels van plantaardige stoffen met onder andere de volgende kenmerken: - vervaardigd van lontar en jute; - in rechthoekige vorm of bladvorm; - diverse afmetingen. Het samengestelde artikel wordt verpakt per 100 stuks in een kartonnen doos en is ontworpen voor de bloemsierkunst.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: GESNEDEN BEWERKT PLANTAARDIGE STOFFEN VAN JUTE ETIKETTEN

Een werk van plantaardige stof (kokosnoot)…

kokosnoten; bewerkt

Een werk van plantaardige stof (kokosnoot) in de vorm van een ster met 5 punten.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: KOKOSNOTEN BEWERKT

Een werk van plantaardige stof (kokosnoot)…

kokosnoten; bewerkt

Een werk van plantaardige stof (kokosnoot) in de vorm van een ster met 5 punten, voorzien van een zilverkleurig laagje verf.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: KOKOSNOTEN BEWERKT