RUBBER EN WERKEN DAARVAN.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • 4001000000 80 (6/0) : Natuurlijke rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
 • 4002000000 80 (19/0) : Synthetische rubber en uit olie vervaardigde factis, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen; mengsels van producten bedoeld bij post|4001|met producten bedoeld bij deze post, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
 • 4003000000 80 (0/1) : Geregenereerde rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
 • 4004000000 80: Resten en afval, van niet-geharde rubber, alsmede poeder en korrels verkregen uit resten en afval van niet-geharde rubber
 • 4005000000 80 (5/0) : Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen
 • 4006000000 80 (2/0) : Niet-gevulkaniseerde rubber in andere vorm (bijvoorbeeld staven, buizen, profielen) en artikelen (bijvoorbeeld schijven, ringen) van niet-gevulkaniseerde rubber
 • 4007000000 80 (2/0) : Draad en koord, van gevulkaniseerde rubber
 • 4008000000 80 (6/0) : Platen, vellen, strippen, staven en profielen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
 • 4009000000 80 (12/0) : Buizen en slangen, van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien voorzien van hulpstukken (bijvoorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen)
 • 4010000000 80 (12/0) : Drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, van gevulkaniseerde rubber
 • 4011000000 80 (8/1) : Nieuwe luchtbanden van rubber
 • 4012000000 80 (7/0) : Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber
 • 4013000000 80 (3/0) : Binnenbanden van rubber
 • 4014000000 80 (2/0) : Hygiënische en farmaceutische artikelen (spenen daaronder begrepen) van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ook indien met delen van geharde rubber
 • 4015000000 80 (4/0) : Kleding en kledingtoebehoren (handschoenen (met of zonder vingers) en wanten daaronder begrepen), van niet-geharde gevulkaniseerde rubber, ongeacht het gebruik daarvan
 • 4016000000 80 (8/0) : Andere artikelen van niet-geharde gevulkaniseerde rubber
 • 4017000000 80 (0/6) : Geharde rubber (bijvoorbeeld eboniet) in ongeacht welke vorm, resten en afval daaronder begrepen; werken van geharde rubber