Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post 9101.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

  • - 9102110000 10 (0/9) : polshorloges, elektrisch werkend, ook indien met ingebouwd stophorloge
  • - - 9102110000 80: uitsluitend met mechanische aanwijzing
  • - - 9102120000 80 (0/6) : uitsluitend met opto-elektronische aanwijzing
  • - - 9102190000 80 (0/1) : andere
  • - 9102210000 10 (0/2) : andere polshorloges, ook indien met ingebouwd stophorloge
  • - - 9102210000 80: met automatisch opwindsysteem
  • - - 9102290000 80 (0/1) : andere
  • - 9102910000 10 (0/7) : andere
  • - - 9102910000 80: elektrisch werkend
  • - - 9102990000 80: andere