UURWERKEN.

 • 9101000000 80 (9/0) : Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), met kast van edel metaal of van metaal geplateerd met edel metaal
 • 9102000000 80 (10/0) : Polshorloges, zakhorloges en dergelijke horloges (stophorloges daaronder begrepen), andere dan die bedoeld bij post|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Wekkers en klokjes, met horloge-uurwerk
 • 9104000000 80 (2/0) : Klokjes voor instrumentenborden en dergelijke klokjes, voor automobielen, voor luchtvaartuigen, voor vaartuigen of voor andere vervoermiddelen
 • 9105000000 80 (9/0) : Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk
 • 9106000000 80 (2/0) : Tijdcontroleapparaten en tijdmeters, met uurwerk of met synchroonmotor (bijvoorbeeld controleklokken, uurstempels en tijdregistreertoestellen)
 • 9107000000 80 (2/1) : Schakelklokken en andere toestellen bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, met uurwerk of met synchroonmotor
 • 9108000000 80 (6/0) : Horloge-uurwerken, compleet en gemonteerd
 • 9109000000 80 (2/0) : Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken
 • 9110000000 80 (5/0) : Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken ("ébauches")
 • 9111000000 80 (4/0) : Kasten voor horloges bedoeld bij de posten|9101|en 9102, alsmede delen daarvan
 • 9112000000 80 (2/0) : Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan
 • 9113000000 80 (3/0) : Horlogebanden en delen daarvan
 • 9114000000 80 (4/0) : Andere delen voor de uurwerkmakerij