ARTIKELEN VAN DE UITGEVERIJ, VAN DE PERS OF VAN EEN ANDERE GRAFISCHE INDUSTRIE; GESCHREVEN OF GETYPTE TEKSTEN EN PLANNEN.

 • 4901000000 80 (4/0) : Boeken, brochures en dergelijk drukwerk, ook indien in losse vellen
 • 4902000000 80 (2/0) : Kranten en tijdschriften, ook indien geïllustreerd of reclame bevattend
 • 4903000000 80 (0/9) : Prentenalbums, prentenboeken, tekenboeken en kleurboeken, voor kinderen
 • 4904000000 80: Geschreven of gedrukte muziek, ook indien geïllustreerd en ook indien ingebonden of ingenaaid
 • 4905000000 80 (4/0) : Gedrukte cartografische werken van alle soorten (atlassen, wandkaarten, plattegronden en globes daaronder begrepen)
 • 4906000000 80: Bouwplannen en -tekeningen, alsmede andere plannen en tekeningen, voor technische, industriële, commerciële, topografische en dergelijke doeleinden, zijnde met de hand vervaardigde originelen; handgeschreven teksten; fotografische reproducties op lichtgevoelig papier en carbonafdrukken van de hiervoor bedoelde plannen, tekeningen en teksten
 • 4907000000 80 (3/0) : Postzegels, fiscale zegels en dergelijke, ongestempeld, die geldig zijn of zullen worden in het land waar ze een erkende nominale waarde hebben of zullen hebben; gezegeld papier; bankbiljetten; cheques; aandelen, obligaties en dergelijke effecten
 • 4908000000 80 (2/0) : Decalcomanieën van alle soorten
 • 4909000000 80 (0/4) : Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe
 • 4910000000 80 (0/1) : Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen
 • 4911000000 80 (4/0) : Ander drukwerk, prenten, gravures en foto's daaronder begrepen