Ionenwisselaars van polymeren bedoeld bij de posten 3901 tot en met 3913, in primaire vormen.

Čeština 1 Deutsch 8 English 14 Français 8 Română 1 Slovenščina 1

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Ionenwisselaar van polymeren van kunsthars,…

Ionenwisselaar van polymeren van kunsthars, voorkomende als een vloeibare witte suspensie in 20% ethanol, gebruikt als kolommateriaal voor chromatografie waarbij biomolecules worden afgescheiden en gezuiverd.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: ALS VLOEISTOF POLYMEREN IN PRIMAIRE VORM IN SUSPENSIE

Een polymeer met -volgens opgave- onder andere…

Een polymeer met -volgens opgave- onder andere de volgende kenmerken: - wordt gebruikt als kolommateriaal en functioneert als ionenwisselaar tijdens het productieproces van cellijnen voor de isolatie van monoklonale antilichamen; - bestaande uit acrylamide en vinylic monomeren met daaraan een negatief ion; - in de vorm van een suspensie in 100 mM NaCI in 20% ethanol; - kleurloos en vloeibaar.

Het product wordt aangeboden in een jerrycan.

Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: ALS VLOEISTOF POLYMEREN IN PRIMAIRE VORM

Een polymeer met -volgens opgave- onder andere…

Een polymeer met -volgens opgave- onder andere de volgende kenmerken: - wordt gebruikt als kolommateriaal en functioneert als ionenwisselaar tijdens het productieproces van cellijnen voor de isolatie van monoklonale antilichamen; - bestaande uit een crosslinked agarose 6% met daaraan een negatief ion; - in de vorm van een suspensie in 20% ethanol; - kleurloos en vloeibaar.

Het product wordt aangeboden in een jerrycan.

BTI-referentie:
NLBTI2018-0947.
Datum aanvang geldigheid:
.

Nationale sleutelwoorden: ALS VLOEISTOF POLYMEREN IN PRIMAIRE VORM