ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL; STELLEN OF ASSORTIMENTEN; OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

 • 6301000000 10: I. ANDERE GECONFECTIONEERDE ARTIKELEN VAN TEXTIEL
 • 6301000000 80 (5/0) : Dekens
 • 6302000000 80 (19/0) : Tafel-, bedden- en huishoudlinnen
 • 6303000000 80 (7/0) : Vitrages, gordijnen en rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes daaronder begrepen
 • 6304000000 80 (9/0) : Andere artikelen voor stoffering, andere dan die bedoeld bij post|9404
 • 6305000000 80 (7/0) : Zakken voor verpakkingsdoeleinden
 • 6306000000 80 (9/0) : Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen
 • 6307000000 80 (3/0) : Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen
 • 6308000000 10: II. STELLEN OF ASSORTIMENTEN
 • 6308000000 80 (3/0) : Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein
 • 6309000000 10: III. OUDE KLEREN EN DERGELIJKE; LOMPEN EN VODDEN
 • 6309000000 80: Oude kleren en dergelijke
 • 6310000000 80 (2/0) : Lompen en vodden; afval en oud goed, van bindgaren, van touw of van kabel