Natuurhoning / MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPEN.

* Producten verzonden vanuit Japan dienen vergezeld te zijn van een Gemeenschappelijk Document van Binnenkomst (GDB) of een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst (GDB) in overeenstemming met Uitvoeringsverordening (EU) nr. 322/2014 (PB L 95). Dit betreft geen producten die Japan verlieten vóór 28 maart 2011.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

Honing met -volgens opgave- onder meer de…

Honing met -volgens opgave- onder meer de volgende ingrediënten en kenmerken: - in de verschijningsvorm van een bruine stroop; - bestaat voor 100% uit bijenhoning.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 0409, 0409 00 en 0409 00 00.

Laboratorium geraadpleegd d.d. 08 augustus 2012, aangevraagd onder kenmerk A944.2.0266, bekend onder laboratoriumnummer 7290 F 12.

BTI-referentie:
NLRTD-2012-002797.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2018-09-03.

Nationale sleutelwoorden: HONING NATUURLIJK

Natuurlijke honing in een kuipje, met een…

opgemaakt voor verk. in het klein; gekookt; honing; natuurlijk

Natuurlijke honing in een kuipje, met een netto inhoud van ongeveer 15 en 30 gram. Het produkt heeft - volgens opgave - een warmtebehandeling (gekookt) ondergaan en is geen dieet- of kindervoeding.

Een gehele set van 216 stuks wordt tezamen aangeboden, voor de verkoop in het klein, in een speciaal daarvoor bestemde kartonnen omdoos.

Motivering voor de indeling: De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 0409, 0409 00 en 0409 00 00.

BTI-referentie:
NLRTD-2006-000376.
Datum aanvang geldigheid:
.
Datum einde geldigheid:
2012-02-06.

Nationale sleutelwoorden: OPGEMAAKT VOOR VERK. IN HET KLEIN GEKOOKT HONING NATUURLIJK