KUNSTVOORWERPEN, VOORWERPEN VOOR VERZAMELINGEN EN ANTIQUITEITEN.

  • 9701000000 80 (2/0) : Schilderijen, schilderingen en tekeningen, geheel met de hand vervaardigd, met uitzondering van de tekeningen bedoeld bij post 4906 en van met de hand versierde voorwerpen; collages en dergelijke decoratieve platen
  • 9702000000 80 (2/0) : Originele gravures, originele etsen en originele litho's
  • 9703000000 80: Originele standbeelden en origineel beeldhouwwerk, ongeacht het materiaal waarvan zij vervaardigd zijn
  • 9704000000 80: Postzegels, fiscale zegels, gefrankeerde enveloppen en postkaarten, eerstedagenveloppen en dergelijke, gestempeld of ongestempeld, andere dan die bedoeld bij post 4907
  • 9705000000 80 (4/3) : Verzamelingen en voorwerpen voor verzamelingen, met een zoölogisch, botanisch, mineralogisch, anatomisch, historisch, archeologisch, paleontologisch, etnografisch of numismatisch belang
  • 9706000000 80: Antiquiteiten, zijnde voorwerpen ouder dan 100 jaar