ZIJDE.

* Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 692/2014 van de Raad (PB L183, blz. 9) geldt een verbod op de invoer in de Europese Unie van goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol.
Het verbod is niet van toepassing op:
a) de uitvoering, tot en met 26 september 2014, van handelscontracten die zijn gesloten vóór 25 juni 2014, of van aanvullende contracten die voor de uitvoering van die contracten noodzakelijk zijn, mits de natuurlijke personen of rechtspersonen, de entiteit of het lichaam die of dat het contract wil uitvoeren, de activiteit of transactie ten minste tien werkdagen van tevoren heeft aangemeld bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin ze gevestigd zijn;
b) goederen van oorsprong uit de Krim of Sebastopol die bij de Oekraïense instanties zijn ingediend ter inspectie, waarvan de naleving van de voorwaarden voor het verlenen van het recht op preferentiële oorsprong zijn gecontroleerd en waarvoor een certificaat van oorsprong is afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EU) nr. 374/2014 van het Europees Parlement en de Raad of overeenkomstig de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne.

  • 5001000000 80: Cocons van zijderupsen, geschikt om te worden afgehaspeld
  • 5002000000 80: Ruwe zijde (haspelzijde of grège), niet gemoulineerd
  • 5003000000 80 (2/0) : Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen)
  • 5004000000 80 (2/0) : Garens van zijde (andere dan de garens van afval van zijde), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
  • 5005000000 80 (2/0) : Garens van afval van zijde, niet opgemaakt voor de verkoop in het klein
  • 5006000000 80 (2/0) : Garens van zijde of van afval van zijde, opgemaakt voor de verkoop in het klein; poil de Messine (crin de Florence)
  • 5007000000 80 (3/0) : Weefsels van zijde of van afval van zijde