ŻELIWO I STAL.

 • 7201000000 10: I. MATERIAŁY PIERWOTNE; WYROBY W POSTACI GRANULEK LUB PROSZKU
 • 7201000000 80 (3/0) : Surówka i surówka zwierciadlista, w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach
 • 7202000000 80 (19/0) : Żelazostopy
 • 7203000000 80 (2/0) : Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych wyrobów zawierających żelazo, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 99,94|% masy, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach
 • 7204000000 80 (9/0) : Odpady i złom żeliwa i stali; wlewki do przetopienia z żeliwa lub stali
 • 7205000000 80 (4/0) : Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub stal, w postaci granulek lub proszku
 • 7206000000 10: II. ŻELIWO I STAL NIESTOPOWA
 • 7206000000 80 (2/0) : Żeliwo i stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych (z wyłączeniem żelaza objętego pozycją|7203)
 • 7207000000 80 (5/0) : Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7208000000 80 (17/0) : Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600|mm lub większej, walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone
 • 7209000000 80 (11/0) : Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600|mm lub większej, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte
 • 7210000000 80 (14/0) : Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 600|mm lub większej, platerowane, powleczone lub pokryte
 • 7211000000 80 (8/0) : Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600|mm, nieplaterowane, niepowleczone ani niepokryte
 • 7212000000 80 (6/0) : Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 600|mm, platerowane, powleczone lub pokryte
 • 7213000000 80 (5/0) : Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7214000000 80 (6/0) : Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż kute, walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, ale z włączeniem tych, które po walcowaniu zostały skręcone
 • 7215000000 80 (3/0) : Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7216000000 80 (16/0) : Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7217000000 80 (4/0) : Drut z żeliwa lub stali niestopowej
 • 7218000000 10: III. STAL NIERDZEWNA
 • 7218000000 80 (4/0) : Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych; półprodukty ze stali nierdzewnej
 • 7219000000 80 (17/0) : Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 600|mm lub większej
 • 7220000000 80 (5/0) : Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7222000000 80 (6/0) : Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej; kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej
 • 7223000000 80 (6/0) : Drut ze stali nierdzewnej
 • 7224000000 10: IV. POZOSTAŁA STAL STOPOWA; SZTABY I PRĘTY DRĄŻONE, NADAJĄCE SIĘ DO WIERCEŃ, POWSTAŁE ZE STALI STOPOWEJ LUB NIESTOPOWEJ
 • 7224000000 80 (2/0) : Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych pierwotnych formach; półprodukty z pozostałej stali stopowej
 • 7225000000 80 (10/0) : Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości 600|mm lub większej
 • 7226000000 80 (8/0) : Wyroby walcowane płaskie z pozostałej stali stopowej, o szerokości mniejszej niż 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej, walcowane na gorąco, w nieregularnych kręgach
 • 7228000000 80 (8/0) : Pozostałe sztaby i pręty, z pozostałej stali stopowej; kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej; sztaby i pręty drążone ze stali stopowej lub niestopowej, nadające się do celów wiertniczych
 • 7229000000 80 (2/0) : Drut z pozostałej stali stopowej