ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE RÓŻNE.

 • 9601000000 80 (2/0) : Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, koral, macica perłowa i pozostałe materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego, obrobione oraz artykuły z tych materiałów (włączając artykuły otrzymane przez formowanie)
 • 9602000000 80 (2/2) : Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny
 • 9603000000 80 (8/0) : Miotły, szczotki i pędzle (włączając szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatarki podłóg, bezsilnikowe, mopy i przybory do odkurzania wykonane z piór; kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; poduszki i wałki do malowania; gumowe wycieraczki do szyb (inne niż wałki gumowe)
 • 9604000000 80: Sita i przesiewacze, ręczne
 • 9605000000 80 (0/5) : Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia
 • 9606000000 80 (6/0) : Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, formy do guzików i pozostałe części tych artykułów; półprodukty guzików
 • 9607000000 80 (4/0) : Zamki błyskawiczne i ich części
 • 9608000000 80 (9/0) : Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowatymi; pióra wieczne, stylografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609
 • 9609000000 80 (3/0) : Ołówki (inne niż ołówki objęte pozycją 9608), kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie
 • 9610000000 80 (0/3) : Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, nawet oprawione
 • 9611000000 80: Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wierszownikami
 • 9612000000 80 (2/0) : Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez
 • 9613000000 80 (4/0) : Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki, nawet mechaniczne lub elektryczne, oraz części, inne niż kamienie do zapalniczek i knoty
 • 9614000000 80 (2/0) : Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygarniczki do papierosów lub cygar, oraz ich części
 • 9615000000 80 (4/0) : Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, inne niż te objęte pozycją 8516, oraz ich części
 • 9616000000 80 (2/0) : Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych, ich oprawy i głowice; puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów toaletowych
 • 9617000000 80 (0/3) : Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kompletne z obudowami; części do nich, inne niż wkłady szklane
 • 9618000000 80: Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; automaty i inne animowane wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych
 • 9619000000 80 (12/5) : Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału
 • 9620000000 80 (4/0) : Statywy jednonożne, dwunożne, trójnożne i podobne artykuły