BAWEŁNA.

 • 5201000000 80 (2/0) : Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana
 • 5202000000 80 (4/0) : Odpady bawełniane (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)
 • 5203000000 80: Bawełna, zgrzeblona lub czesana
 • 5204000000 80 (4/0) : Nici bawełniane do szycia, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
 • 5205000000 80 (28/0) : Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5206000000 80 (24/0) : Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), zawierająca mniej niż 85 % masy bawełny, niepakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5207000000 80 (2/0) : Przędza bawełniana (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
 • 5208000000 80 (24/0) : Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m$2
 • 5209000000 80 (21/0) : Tkaniny bawełniane, zawierające 85 % masy lub więcej bawełny, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m$2
 • 5210000000 80 (16/0) : Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej nie większej niż 200 g/m$2
 • 5211000000 80 (18/0) : Tkaniny bawełniane, zawierające mniej niż 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi, o masie powierzchniowej większej niż 200 g/m$2
 • 5212000000 80 (12/0) : Pozostałe tkaniny bawełniane