BROŃ I AMUNICJA; ICH CZĘŚCI I AKCESORIA.

  • 9301000000 80 (3/0) : Broń wojskowa, inna niż rewolwery, pistolety i broń biała, objęte pozycją 9307
  • 9302000000 80: Rewolwery i pistolety, inne niż te objęte pozycją 9303 lub 9304
  • 9303000000 80 (4/0) : Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ładunku prochowego (na przykład strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, do uboju zwierząt, wyrzutnie linki)
  • 9304000000 80 (0/94) : Pozostała broń (na przykład pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki), z wyłączeniem tej objętej pozycją 9307
  • 9305000000 80 (5/0) : Części i akcesoria artykułów objętych pozycjami od 9301 do 9304
  • 9306000000 80 (5/0) : Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i podobne uzbrojenie wojenne oraz ich części; naboje i pozostała amunicja oraz granaty oraz ich części, włączając przybitki do nabojów śrutowych i kulowych
  • 9307000000 80 (0/1) : Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej