WŁÓKNA CIĄGŁE CHEMICZNE; PASEK I PODOBNE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH CHEMICZNYCH.

  • 5401000000 80 (2/0) : Nici do szycia z włókien ciągłych chemicznych, nawet pakowane do sprzedaży detalicznej
  • 5402000000 80 (27/0) : Przędza z włókna ciągłego syntetycznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów
  • 5403000000 80 (10/0) : Przędza z włókna ciągłego sztucznego (inna niż nici do szycia), niepakowana do sprzedaży detalicznej, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) sztuczną, o masie liniowej mniejszej niż 67 decyteksów
  • 5404000000 80 (5/0) : Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm
  • 5405000000 80: Przędza jednowłóknowa (monofilament) sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i której żaden wymiar przekroju poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przykład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych sztucznych, o widocznej szerokości nieprzekraczającej 5 mm
  • 5406000000 80: Przędza z włókna ciągłego chemicznego (inna niż nici do szycia), pakowana do sprzedaży detalicznej
  • 5407000000 80 (31/0) : Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5404
  • 5408000000 80 (11/0) : Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z tkaninami wykonanymi z materiałów objętych pozycją 5405