CYNK I ARTYKUŁY Z CYNKU.

* Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 692/2014 (Dz.U. L183, str. 9) zabrania się przywozu do Unii Europejskiej towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola.
Zakaz nie ma zastosowania do:
a) realizacji do dnia 26 września 2014 r. umów handlowych zawartych przed dniem 25 czerwca 2014 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do realizacji takich umów, pod warunkiem że osoby fizyczne lub prawne, jednostki lub organy chcące realizować daną umowę zgłosiły co najmniej 10 dni roboczych wcześniej dane działania lub transakcje właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym mają siedzibę;
b) towarów pochodzących z Krymu lub Sewastopola, które udostępniono organom Ukrainy do zbadania, w odniesieniu do których sprawdzono zgodność z warunkami umożliwiającymi przyznanie preferencyjnego pochodzenia i dla których zostało wydane świadectwo pochodzenia, zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 i rozporządzeniem (UE) nr 374/2014 lub zgodnie z układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina.

  • 7901000000 80 (4/0) : Cynk nieobrobiony plastycznie
  • 7902000000 80: Odpady i złom cynku
  • 7903000000 80 (2/0) : Pył cynkowy, proszki i płatki cynku
  • 7904000000 80: Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku
  • 7905000000 80: Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku
  • 7907000000 80 (0/70) : Pozostałe artykuły z cynku